Årsmøde 2015

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Det Centrale Handicapråds årsmøde 2015!

Tirsdag den 3. februar holdt Det Centrale Handicapråd årsmøde på Nyborg Strand. Over 200 fagfolk, privatpersoner, politikere og medlemmer af kommunale handicapråd deltog. 
 
Temaerne for årsmødet var ’demokratisk ligeværd’ og ’holdninger til mennesker med handicap’.
 

Demokratisk ligeværd

I Danmark forventer vi, at alle har lige adgang til demokratiet, men det gælder ikke altid mennesker med handicap. Til årsmødet så vi på, hvordan begrænsningerne i den demokratiske deltagelse for mennesker med handicap hænger sammen med selve opfattelsen af handicap. Ph.d. studerende, Anne Engelst Nørgaard, der forsker i demokrati, fortalte om udviklingen af demokratiet gennem historien, og ekspert i handicaphistorie, Birgit Kirkebæk, så på samfundets syn på mennesker med handicap gennem tiderne. Begge deltog også i den efterfølgende paneldebat sammen med Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, Jonas Christoffersen, direktør i Institut for Menneskerettigheder og formanden for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær. Under debatten blev problemstillingen blandt andet set i lyset af FN’s handicapkonvention. 
 

Holdninger - Hvor står vi?

Holdninger til handicap – erkendte såvel som ubevidste – har betydning for vores samfundsindretning, og dermed også de muligheder for deltagelse, som mennesker med handicap oplever. Men hvor står vi i dag? Socialminister Manu Sareen kom forbi Nyborg Strand, hvor han talte om holdninger – og hvorfor de er så vigtige. Stand-up komikeren Jonas Brøndum fik smilene frem på deltagernes læber, da han fortalte om sit liv og de fordomme, han bliver mødt med som spastiker. Stand up-showet lagde op til offentliggørelsen af de første resultater fra en undersøgelse om holdninger til mennesker med handicap, som Det Central Handicapråd har lavet sammen med Ankestyrelsens  Antidiskriminationsenhed.
 

Holdninger - Hvad gør vi nu?

Hvis holdninger og fordomme står i vejen for, at mennesker med handicap deltager på lige fod, hvad er så vejen frem? Som afslutning på årsmødet blev der præsenteret forskellige tiltag, der alle forsøger at nedbringe og ændre fordomme og holdninger til mennesker med handicap. Sarah Glerup, cand.mag. i film- og medievidenskab fortalte om mediernes betydning for holdninger. DR’s sportschef, Jacob Kwon, og kommende reporter til de Paralympiske Lege, Anders Kolbo, gav et indblik i DR’s strategi for dækningen af de Paralympiske Lege. Sigrid Stilling Netteberg, næstformand i SUMH, og Anna Wandel-Petersen fra LGBT Ungdom fortalte om, hvordan de sætter fokus på normer for at tydeligøre, hvad vi ubevidst opfatter som ”rigtig” og ”forkert”. Dagens sidste taler var Finn Juel Larsen, der er næstformand i Skole og Forældre. Han gav sit bud på vellykket inklusion. 
 
 
Til toppen af siden

Materialer

Årsmødets overskrifter
 
Hvorfor er der grupper, der ekskluderes fra det demokratiske ligeværd?
Ph.d. studerende Anne Engelst Nørgaard, Institut for Kultur og Samfund, Århus Universitet
 
Samfundets syn på personer med handicap gennem tiderne
Ekspert i handicaphistorie, dr.pæd. Birgit Kirkebæk
 
Præsentation af foreløbige resultater af ny undersøgelse om holdninger
Hvilke holdninger til handicap hersker på arbejdspladsen, i det sociale liv og på uddannelsessteder?
 
Branding – hvordan kommunikerer de, der repræsenterer en minoritet?
Sigrid Stilling Netteberg, næstformand i SUMH, og Anna Wandel-Petersen fra LGBT Ungdom 
 
Inklusion i skolen
Næstformand for Skole og Forældre, Finn Juel Larsen
 
Resultater for afstemninger til årsmødet