Årsmøde 2015

”Når vi lærer hinanden at kende, så ser vi ikke det, der afviger fra normen, men vi ser et menneske”.
Daværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, på Det Centrale Handicapråds årsmøde, 3. februar 2015.
 

Vi holdt vores første årsmøde i februar 2015 med 250 deltagere, der blandt andet var eksperter, private, politikere og medlemmer af kommunale handicapråd. Vores plan er, at lave et årligt møde hvor vi kan sætte væsentlige handicapemner på dagsordenen. I år var emnet adgang til demokrati og en status på, hvor vi står med hensyn til holdninger til handicap.

Vi har valgt at starte en tradition med årsmøder som en årlig anledning til at sætte væsentlige emner på dagsordenen. Vi holdt vores første årsmøde tirsdag den 3. februar på Nyborg Strand.

På vores første årsmøde ønskede vi at give deltagerne og os selv inspiration til vores arbejde og viden om demokratisk ligeværd og holdninger til mennesker med handicap. Vi valgte en form med mange oplæg fra forskellige perspektiver, så den kunne give deltagerne en god og interessant belysning af demokrati og holdninger. I løbet af dagen fik deltagerne mulighed for at tage stilling til en række spørgsmål om handicap, fordomme og holdninger gennem et afstemningssystem, så vi løbende kunne tage temperaturen på temaerne. Der var både ros til afstemningssystemet og ønske om, at deltageren kunne komme mere i dialog med oplægsholderne. Vi tager begge holdninger med i vores planlægning af næste årsmøde.

I Danmark forventer vi, at alle har lige adgang til demokratiet, men det gælder ikke altid mennesker med handicap. Til årsmødet så vi på, hvordan begrænsningerne i den demokratiske deltagelse for mennesker med handicap hænger sammen med selve opfattelsen af handicap. Der var oplæg ved Ph.d. studerende, Anne Engelst Nørgaard, som forsker i demokrati og ekspert i handicaphistorie, Birgit Kirkebæk. På årsmødet gjorde vi status på, hvor vi står med hensyn til holdninger til handicap. Daværende socialminister Manu Sareen talte om, hvorfor holdninger er vigtige. Stand-up komiker Jonas Brøndum fortalte om sit liv og de fordomme, han møder som spastiker og vi offentliggjorde de første resultater fra en undersøgelse om holdninger til mennesker med handicap, som vi har lavet sammen med Ankestyrelsens daværende Antidiskriminationsenhed.

Som afslutning på årsmødet præsenterede vi forskellige tiltag, der alle forsøger at nedbringe og ændre fordomme og holdninger til mennesker med handicap. Sarah Glerup, cand.mag. i film- og medievidenskab fortalte om mediernes betydning for holdninger. DR’s sportschef, Jacob Kwon, og kommende reporter til de Paralympiske Lege, Anders Kolbo, gav et indblik i DR’s strategi for dækningen af de Paralympiske Lege. Sigrid Stilling Netteberg, næstformand i Sammenslutningen af Unge Med Handicap SUMH, og Anna Wandel-Petersen fra LGBT Ungdom fortalte om, hvordan de sætter fokus på normer for at tydeligøre, hvad vi ubevidst opfatter som ”rigtig” og ”forkert”. Dagens sidste taler var næstformand i forældreinteresseorganisationen Skole og Forældre, Finn Juel Larsen. Han gav sit bud på vellykket inklusion.

Vi håber, at vores årsmøde kan blive et forum for inspiration for interesserede aktører på handicapområdet, hvor man kan få perspektiv på de emner, vi sætter fokus på.

Læs om årsmødet 2015

Næste årsmøde er tirsdag 2. februar 2016. Sæt kryds i kalenderen:

Læs mere om årsmødet 2016