Årsmøde 2016

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Invitation til Det Centrale Handicapråds årsmøde!

Hvordan skaber vi resultater i fremtidens handicappolitik? Det er hovedtemaet, når Det Centrale Handicapråd holder årsmøde den 2. februar 2016. Det sker på Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg

I 2016 er det ti år siden FN’s handicapkonvention blev vedtaget i FN. Det er også ti år siden, det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette kommunale handicapråd. Mens handicapkonventionen er rettighedsbaseret, er handicaprådene dialogbaserede. Hvilke resultater kan man opnå med de to tilgange og hvordan skaber vi de bedste resultater i fremtiden?

Det håber vi, at deltagerne vil hjælpe os med at finde svar på. Det sker sammen med en række spændende oplægsholdere og debattører. Hør blandt andet:

  • Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns visioner for handicappolitikken. 
  • Hvad rettighedstilgangen til dansk handicappolitik har bragt af resultater ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder.
  • Hvordan fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen vurderer fremtidens betingelser for at nå de handicappolitiske mål.
  • Hvad socialcheferne og deres medarbejdere mener, man skal gøre ved de dårlige borgeroplevelser af sagsbehandlingen
  • Og meget mere.

Journalist Anja Bo er ordstyrer.

Som deltager får du ideer og inspiration med hjem til det daglige arbejde med at skabe bedre vilkår for mennesker med handicap og du kan være med til at komme med idéer til hvad målene for dansk handicappolitik skal være. Dagen bliver et miks af oplæg, debat, afstemninger gennem vores elektroniske afstemningsprogram, deltagerdiskussioner i grupper og underholdning. Vi håber, at du har lyst til at deltage. 

 

Tilmeldingen til årsmødet er lukket pr. 14. januar 2016.
 

Program for årsmødet

 

09.30 – 10.00: Ankomst og registrering

Så begynder dagen 
Ved ordstyrer Anja Bo og fungerende formand for Det Centrale Handicapråd, Annemette Ruth.

10.35 – 11.50: Hvor står vi nu og hvad kan vi lære af historien?

 Hvor står dansk handicappolitik i dag, og hvordan kom vi dertil? 

Ved det danske medlem af FN’s handicapkomité og tidligere formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad.

Hvad kan rettigheder? 
Ved vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck.

Hvordan kan vi bruge dialogen og hvor langt kan vi komme med den? 
Ved formand for handicaprådet i Solrød, Arne Pedersen. 

Synspunkter på spørgsmålet rettigheder kontra dialog.

11.50 – 12.50: Frokost

12.50 – 14.20: Rettigheder og dialog i sagsbehandlingen

Dialog og retssikkerhed i forholdet mellem borgeren og kommunen 
Præsentation af GAP-analyse ved sekretariatschef for Det Centrale Handicapråd, Andreas Jull Sørensen.

Paneldebat 
Formand for Ergoterapeutforeningen, Tina Nør Langager. 
Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau.
Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. 
Direktør i Næstved Kommune, Bruno Lind.

Debat mellem panelet og deltagerne i salen 

Ikk´ for sjov 
Ved stand-up komiker Geo. 

14.20– 16.00: Hvad gør vi herfra?

Hvor skal vi hen med dansk handicappolitik og hvordan kommer vi dertil? 
Ved Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann.

Kaffe og kage 

Fem gode råd til hvordan vi i forhold til udviklingen inden for de næste fem år når de handicappolitiske mål. 
Ved fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen.

Hvordan kommer vi nærmere målet? 
Debat med panel:
Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. 
Fremtidsforsker, Louise Fredbo-Nielsen.
Vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck
Formand for Handicaprådet i Solrød Kommune, Arne Pedersen.
Fungerende formand for Det Centrale Handicapråd, Annemette Ruth.

Det visuelle referat

Afrunding af dagen og tak for i dag 
Ved fungerende formand for Det Centrale Handicapråd, Annemette Ruth.

Tilmeld dig vores årsmøde 2016

Til toppen af siden

Materialer

Et af temaerne for årsmødet 2016 er rettigheder og dialogkultur på handicapområdet. I den forbindelse får deltagerne dette baggrundspapir om FN's handicapkonvention og de kommunale handicapråd. Læs det her. 

Baggrundspapir til årsmødet 2016 (pdf-format)

Baggrundspapir til årsmødet 2016 (word-format)

 

Det visuelle referat

Vi fik de overordnede temaer for årsmødet 2016 illustreret og fortalt af Karen Leth.

Her kan du se en scanning af hele det visuelle referat.

Her kan du høre Karen Leth fortælle kort om referatets opbygning og hovedpointer.

 

Resultaterne af afstemningerne til årsmødet 2016.

PowerPoint-fil.

Word-fil.

 

Hvor står dansk handicappolitik i dag, og hvordan kom vi dertil?

Stig Langvad, medlem af handicapkomiteen: Oplæg i PowerPoint eller som wordfil.

 

Hvad kan rettigheder? 

Louise Holck, Vicedirektør for Institut for Menneskerettigheder: Oplæg i PowerPoint eller som wordfil.

 

Dialog og retssikkerhed i forholdet mellem borgeren og kommunen

Sekretariatschef Andreas Jull Sørensens præsentation af Det Centrale Handicapråds Gap-analyse i PowerPoint eller som wordfil.

 

Fem gode råd til hvordan vi i forhold til udviklingen inden for de næste fem år når de handicappolitiske mål. 

Louise Fredbo-Nielsen, Future Navigator: Oplæg som PDF-fil eller som Wordfil.