10. Handicap i medierne

Omkring hver sjette dansker mener selv, at han eller hun har et handicap, men mennesker med handicap fylder ikke meget i nyhedsudsendelserne, viser DCH’s undersøgelse. Danmarks Radio er indstillet på dialog.

Medlemmerne af Det Centrale Handicapråd oplevede, at mennesker med handicap var usynlige i nyhederne, og mange udenlandske undersøgelser peger på en skæv repræsentation. Men når vi nævnte det for journalister og mediefolk spurgte de altid, hvordan tallene ser ud for Danmark. For skarpe journalister ved godt, at undersøgelser ikke nødvendigvis kan overføres fra land til land.

Kun 0,47 procent af nyhederne handler om mennesker med handicap.

Derfor tog Det Centrale Handicapråd initiativ til den første, danske undersøgelse af mennesker med handicap i medierne. Nu har vi svarene:

Mennesker med handicap fylder kun 0,47 procent i nyhedsudsendelserne hos DR, men 15,9 procent af befolkningen og deltager stort set kun i indslag, som handler om handicap. (Note: 15,9 procent af befolkningen mellem 16-64 år havde et handicap eller et længerevarende helbredsproblem i 2010. Det er disse tal rapporten bruger. I 2012 steg tallet til 17,6 procent).

Undersøgelsen viste også, at mennesker med handicap tit illustrerer et bestemt problem og fremstilles ved hjælp af stereotyper, for eksempel som ofre for en situation, en praksis eller en besparelse. Og mens 95 % af deltagerne uden handicap udtaler sig på egne vegne i nyhedsindslagene, gælder det kun 63 % af deltagerne med handicap. Det bliver med andre ord handicappet, der definerer, hvem man er i medierne.

Mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre. Med forskellige evner, ønsker og drømme. Med forskellige jobs, hobbyer og familie. Men når mennesker med handicap næsten ikke figurerer i nyhedsfladen og bliver fremstillet som gruppe eller ofre, så påvirker det, hvordan mennesker med handicap bliver opfattet.

Grafik, der viser resultaterne af DCH’s undersøgelse af, hvor meget handicap fylder i nyhederne. Mennesker med handicap fylder 0,47 procent af nyhedsudsendelserne, men 15,9 procent af befolkningen. De er stort set kun med i indslag, som handler om handicap.  95 procent af de medvirkende uden handicap udtaler sig på egne vegne i nyhedsindslagene. Det gælder 63 procent af deltagerne med handicap.

Men hvorfor er det sådan?

Vi offentliggjorde resultaterne fra undersøgelsen i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Ulla Kehlet og Amaya Bøgeskov fortalte om resultaterne på et debatmøde med TV Glad og kulturminister Marianne Jelved. Du kan se billeder fra arrangementet på vores Facebook-profil her.

DR's Nyhedsdirektør, UIrik Haagerup

DCH’s formand, Tue Byskov Bøtkjær, blev inviteret i DR2 Morgen studiet på havnen i Allinge for at fremlægge resultaterne. DR’s nyhedsdirektør Ulrik Haagerup kommenterede undersøgelsen og sagde blandt andet, at han ikke kan forestille sig at lave nyhedsdækning med kvoter.

Det er heller ikke DCH’s ønske. Men undersøgelsen viser, at mange journalister og mediefolk stadig har en blind plet, når det drejer sig om handicap. Medierne er med til at forme vores verdensbillede. Når man er usynlig i mediebilledet, bliver man ikke opfattet som en selvfølgelig del af samfundslivet, og det får en selvforstærkende effekt.

Undersøgelsen viser virkeligheden, som den så ud i 2010-12, DR arbejder allerede aktivt med repræsentation, som man kan læse i DR’s program-etiske retningslinjer her og vi oplever, at DR lytter og er interesseret i bred repræsentation. Vi fortsætter den konstruktive dialog med DR om, hvordan man kan lave gode nyheder med en bredere repræsentation ligesom DR’s nyhedsdirektør Ulrik Haagerup også har besøgt os i rådet og fortalt om sit arbejde med positive nyheder.

Vi arbejder også på debatmøder med journaliststuderende og på at lave en oversigt over eksperter og andre personligheder med et handicap og vi taler med politikerne om vigtigheden af bred repræsentation.

I forbindelse med folkemødet på Bornholm udgav vi en lille flyer om undersøgelsen og hvad man kan gøre.  Læs flyeren.

Man kan også søge inspiration hos det britiske journalistforbund, som har lavet guiden ”Hacked off” sammen med britiske handicaporganisationer. Den giver gode råd om at repræsentere mennesker med handicap. Guiden findes her.

Læs mere om undersøgelsen her

 

Foto af Christian Sølyst, Konsulent i Landsorganisationen i Danmark (LO)

Christian Sølyst, Konsulent i Landsorganisationen i Danmark (LO)"
Indstillet af Landsorganisationen i Danmark

"Jeg ønsker at fremme et Danmark med en høj sammenhængskraft. I den forbindelse er der behov for, at den sociale inklusion øges. Jeg tror, at ved at inkludere handicappede mere i samfundet vil den sociale inklusion øges, og samfundets sammenhængskraft vil også dermed øges." 

Læs mere om Christian Sølysts arbejde i rådet