11. Teknologi, velfærd og digitalisering

De teknologiske muligheder kan forbedre menneskers hverdag og skabe et mere inkluderende samfund, men kun, hvis vi sikrer brugerindflydelsen og gode, tilgængelige løsninger. Det arbejder vi for.

Udviklingen af nye teknologier skaber nye muligheder, som er med til at forandre vores hverdag. De teknologiske muligheder er forskellige for forskellige mennesker, alt afhængig af den enkeltes udgangspunkt og personlige ønsker. Det gælder også mennesker med handicap.

Kommunikation med det offentlige.

De teknologiske muligheder rummer enorme perspektiver for at forbedre menneskers hverdag og skabe et mere inkluderende samfund. I et fælles debatindlæg fra finansminister Bjarne Corydon og Tue Byskov Bøtkjær var budskabet blandt andet, at digitaliseringen både letter hverdagen for borgerne – også mennesker med handicap, og sparer det offentlige for penge, som vil kunne bruges til at styrke velfærden på andre områder. De nye løsninger viser vejen, men samtidig viser undersøgelser, at en del af de offentlige hjemmesider, som er borgernes digitale indgang, ikke lever op til tilgængelighedskravene. Dét svarer til, at elevatoren starter på første sal. Det skal selvfølgelig blive bedre.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi handler om digital kommunikation, digital velfærd og myndighedernes samarbejde om digitalisering. Og det er planen, at 80 procent af al kommunikation mellem borgere og det offentlige skal være digital i 2015. Det er vigtigt at tænke alle borgergrupper med, og for at sikre at så mange borgere som muligt kommer med på digitaliseringsbølgen, er der vedtaget en hjælpeplan for overgangen til fuld digital kommunikation med det offentlige.

Smartphone.

Det Centrale Handicapråd er gået i dialog med myndigheder og politikere om at sikre brugerindflydelse og tilgængelige løsninger. Vi har ikke mindst haft fokus på de selvbetjeningsløsninger, der nu bliver obligatoriske. Vi har gjort indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager og finansminister Bjarne Corydon opmærksomme på nødvendigheden af at sikre brugerindflydelse i digitaliseringen af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige og er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Vi udveksler synspunkter og ideer til, hvordan også mennesker med handicap kan få gavn af de digitale muligheder, som udrulles med digitaliseringsstrategien. Vi har også holdt dialogmøder med handicaporganisationerne, herunder Danske Handicaporganisationer.

Det er vigtigt at forfølge de teknologiske muligheder for at forbedre alle menneskers hverdag, men det kræver, at teknologi og hverdag spiller sammen. Rådet er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om, hvordan man målrettet finder løsninger for personer med handicap, som kommunikerer med det offentlige på andre måder end personer uden handicap.

 

Foto af Henning Gade, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Henning Gade, Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
Indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening

"Der er mit håb, at rådet formår at hæve sig op over udelukkende at varetage sektorinteresser og søger at påvirke integrationen af handicappede i samfundet. Det være sig i uddannelsessystemet og beskæftigelsessystemet og ved mulighederne for at deltage i samfundet." 

Læs mere om Henning Gades arbejde i rådet