13. Hvad har vi ellers gjort

Vi prøver altid at gøre en forskel. Her kan du læse nogle af vores andre aktiviteter i 2012 og 2013.

Vi prøver at gøre en forskel i aktuelle politiske sager, med samarbejdspartnere eller i medierne. I 2012-2013 var det blandt andet:

DCH til De Paralympiske Lege

De Paralympiske Lege i London sommeren 2012 blev et internationalt gennembrud for handicapidrætten både med hensyn til præstationer, afvikling, tilskuere og medieopmærksomhed. Herhjemme satte DR ekstra fokus på begivenheden og sendte 70 timer fra legene på kanalen DR HD, og et sportsmagasin hver aften blev også helliget legene.

DCH var med til Paralympiske Lege. Her atlet med benprotese.

Vores formand Tue Byskov Bøtkjær overværede legene og vi benyttede lejligheden til at sætte fokus på mennesker med handicap i medierne. Vi håber, de danske medier vil bygge videre på DR’s succes med dækningen. DR har også købt rettighederne til legene i 2016.

I forbindelse med legene i London, blev Tue Byskov Bøtkjær interviewet til Politiken om gennembruddet ved De Paralympiske Lege, hvor han blandt andet pointerede, at handicaporganisationerne kunne bruge legene som springbræt til at bryde barrierer ned. Han havde også debatindlæg i en lang række aviser om handicap, idræt og synlighed. Blandt andet sammen med Vibe Voetmann, som er formand for Frivilligrådet.

Styregruppe for Socialstyrelsens holdningskampagne

Det er ikke et handicap at leve med et handicap. Det er budskabet i Socialstyrelsens holdningskampagne om handicap, som skal øge bevidstheden om evner og rettigheder hos personer med handicap. Det Centrale Handicapråd har været inviteret til at give input til kampagnens indhold og er med i kampagnens styregruppe. Naked Communications vandt udbuddet i partnerskab med DR og Crosstown med en kampagne, som sætter mennesker med handicap på landkortet.

Thomas Skov og Jacob Nossell fra Socialstyrelsens kampagne 'Det er ikke et handicap'.

Første del af kampagnen foregår på Facebook, hvor mennesker med handicap kan fortælle de gode historier om, hvordan man lever med et handicap og bidrager til stort og småt i samfundet.

I uge 39 kørte Thomas Skov og Jacob Nossell rundt i landet for at finde de gode historier, som bliver filmet og formidlet via Facebook, mens DR Ultra lavede en temauge om handicap og rettigheder, hvor de unge seere fik præsenteret en række personlige historier om handicap. DR.dk/skole formidler undervisningsmaterialer til folkeskolens mellemtrin og til de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser her, og journalister på landsdækkende og lokale medier fik ti gode råd om, hvordan man undgår stereotyper, når man fremstiller mennesker med handicap.

Arbejdsgruppe om komplekse kommunikationsbehov i rådet

Alle mennesker har brug for at kommunikere, men hvis talesproget ikke fungerer, har man nogle udfordringer.

To piger i et spejl.

Det fik i 2011 en gruppe fagpersoner til at skrive til daværende socialminister Benedikte Kiær om udfordringerne hos mennesker med få eller ingen sproglige kommunikationsevner. Vi fik også det åbne brev og blev inviteret med til møde i Socialministeriet. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle se på tilbud og barrierer på området for mennesker, der ellers kun har haft få eller ingen sproglige kommunikationsevner, som for eksempel mennesker med alvorlig cerebral parese, udviklingshæmning og erhvervede hjerneskader. Vi har deltaget i arbejdsgruppen og suppleret med viden.

Gruppen kom med sine anbefalinger i maj 2013 i en analyse. Her anbefaler gruppen nye projekter og initiativer, som kan fremme indsatsen på området, fremhæver tiltag fra de nordiske lande, som Danmark kan lære af og giver anbefalinger til kommunerne og regionerne. Vi anbefaler regeringen at følge op på udvalgets arbejde i den kommende handicaphandlingsplan. Læs analysen her.  

Socialstyrelsens socialpolitiske projekt

Folketingets Socialudvalg og satspuljepartierne har afsat 5,7 millioner til et forskningsprojekt om udsatte gruppers historie fra 1945 til 1980. Mange nulevende danskere har været anbragt udenfor hjemmet, men det er første gang, der skal forskes i den del af socialhistorien. Det drejer sig blandt andet om børn og voksne, som har været anbragt på børnehjem, på psykiatriske hospitaler, på åndssvageforsorgens institutioner, på arbejdsanstalter eller på institutioner for blinde eller døve.

Vi er blevet inviteret til at deltage i Socialstyrelsens følgegruppe for den første del af projektet. Resultatet bliver en forskningsrapport med ny viden om forholdene og øjenvidneberetninger, som så skal formidles i folkeskolen, på professionshøjskolerne og på andre uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på www.anbragtihistorien.dk

Foto af Lone Malmborg , Lektor på IT-Universitetet i København

Lone Malmborg, Lektor på IT-Universitetet i København
Indstillet af IT-Universitetet i København

" Teknologien fylder stadigt mere i vores samfund og giver både fantastiske muligheder og store udfordringer for os alle. Min ambition er, at Det Centrale Handicapråd sætter større fokus på, hvordan teknologien designes, så den understøtter menneskelig mangfoldighed i den måde, hvorpå vi forstår og anvender den." 

Læs mere om Lone Malmborgs arbejde i rådet