14. Hvordan arbejder Det Centrale Handicapråd

Vi rådgiver regeringen, Folketinget og myndighederne. Vi arbejder med temaer og vi kommunikerer gennem mange forskellige kanaler. Læs om, hvordan vi prøver at skabe forandring for mennesker med handicap.

Vi er regeringens rådgiver

ChristiansborgVi rådgiver regeringen, Folketinget og myndighederne i handicapspørgsmål. I år har vi blandt andet udfyldt den rolle i forbindelse med arbejdet med regeringens kommende handlingsplan på handicapområdet.

Vi arbejder med temaer

Vores daglige arbejde er bygget op om vores arbejdstemaer. Vi vælger temaerne ud fra områder, emner eller problemstillinger, som vi synes er vigtige at gøre noget ved, og hvor vi kan gøre en forskel.
Vores mål er et mangfoldigt samfund, og det prøver vi at nå gennem dialog på mange forskellige måder:

  • Vi kommer fra mange forskellige organisationer. Vi bruger vores forskellighed til at tale om, hvilke arbejdstemaer, vi vil sætte fokus på.
  • Når vi har besluttet os for et tema, tager vi fat i personer, foreninger og beslutningstagere, som kan hjælpe os med at gøre en forskel.
  • Vi går i medierne med indlæg, der formidler vores budskaber, og som inspirerer til debat og diskussion.
  • Vi diskuterer også åbent på vores Facebook-side og på twitter. Her deler vi information om handicapemner og alle meninger og forslag er velkomne.

Vi arbejder med temaer. Du kan læse mere om vores arbejde med temaerne her.

Foto af Annemette Ruth, Kommandør, Forsvarsakademiet

Annemette Ruth, Kommandør, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Personligt udpeget af socialministeren

"Jeg tror på, at rådet ved at medvirke til at skabe en øget indsigt hos den øvrige del af befolkningen, kan være med til at nedbryde nogle af de fordomme, der eksisterer i forhold til mennesker med handicap." 

Læs mere om Annemette Ruths arbejde i rådet

 

Vi kommunikerer

En af vores vigtige opgaver er at arbejde mod fordomme og dårlig behandling af mennesker med handicap. Det mål forsøger vi at nå ved at gå i dialog med magthaverne, med interessenterne, med eksperterne og med den enkelte med handicap. Vi bruger de kanaler, som passer bedst til vores budskaber. Det vil sige, at vi kommunikerer i pressen, på vores hjemmeside, gennem vores nyhedsbrev og via sociale medier.

Billede af mikrofon.

Presse

Vi forsøger at præge dagsordenen i medierne og påvirke journalisterne til at tage handicapvinkler op eller til at skrive om emner, som har stor betydning for mennesker med handicap.

Vi kommenterer også på aktuelle historier og kommer med forslag til, hvordan man kan lave bedre eller alternative løsninger. Hvis vi kan, viser vi det med et godt eksempel, vi kender.

Det er ikke altid vi selv bliver nævnt, men vi arbejder for at handicap kommer mere i medierne, så derfor forsøger vi også at hjælpe journalisterne til at finde de eksperter eller handicaporganisationer, som bedst kan udtale sig.

Vi forsøger også at få debatindlæg og kronikker om forholdene for mennesker med handicap i de danske aviser - både landsdækkende, regionale og lokale.

  • Fra august 2012 til juli 2013 var vi i medierne 245 gange.
  • Vi var i både dagblade, regionalaviser, lokalaviser, fagblade, på nettet, i TV og i radioen.
  • Vi var i medierne med kommentarer eller citater, der indgik i en historie 178 gange.
  • Vi var i medierne med egne indlæg 67 gange.

Kilde: Infomedia

Her er et kig over nogle af vores pressehistorier:

Vores formand Tue Byskov Bøtkjær blev interviewet om vores undersøgelse af handicap i medierne i DR2 Morgen i forbindelse med Folkemødet, vi fik sat dagsorden om tillid mellem mennesker med handicap og myndighederne i en lang række aviser i forbindelse med vores konference om medborgerskab i maj og debatterede, hvordan De Paralympiske Lege kan være med til at ændre synet på mennesker med handicap.

Hjemmeside, blog og nyhedsbrev

På vores hjemmeside kan man blandt andet finde nyheder om, hvad rådet gør, en oversigt over vores temaer, materiale, som vi offentliggør og links til steder, hvor man kan bliver klogere på forskellige emner om handicap.

Vores formand Tue Byskov Bøtkjær blogger også på vores hjemmeside. Her kan du læse hans holdninger til aktuel politik, undersøgelser og gode eksempler. Læs formandens blog her

Du kan blive opdateret om vores arbejde i vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Sociale medier

Sociale medier flytter demokratiet, når debatten i stigende grad tages på sociale medier eller starter her og flytter over i medierne. Det er en demokratisk debatform, hvor alle, der kan oprette en profil, kan deltage. Sociale medier er dog ikke altid tilgængelige. Men vi bruger dem, fordi der er en lang række interessenter og borgere, som vi gerne vil i dialog med og påvirke. Vi supplerer de budskaber vi kommer med via sociale medier på vores hjemmeside, så flest mulige har mulighed for at følge med. 

DCH's facebook-profil.

Vi deltager i debatten på Facebook. Her deler vi viden, skriver vores mening om aktuelle emner og laver opdateringer fra vores arrangementer. Alle er meget velkomne til at deltage i debatten.
Besøg vores Facebook-side her, hvor du kan "Synes godt om" os og få nyheder fra os.

Vi er også kommet på twitter. Her deler vi oplysninger og live-tweeter fra arrangementer om handicap. Følg os på www.twitter.com/handicapraad

 

Foto af Fleming Voetmann, Chef,  Public Affairs og Lederkommunikation, Danfoss

Fleming Voetmann, Chef,  Public Affairs og Lederkommunikation, Danfoss
Personligt udpeget af socialministeren

"Handicaprådet er en central institution i det danske velfærdssamfund. Rådet er en central rådgiver for regeringen samt en vigtig vagthund, der kan bidrage til, at de handicappedes rettigheder ikke udvandes. I et årti, der vil være præget af offentlige underskud, er der mere end nogensinde brug for nytænkning og klare prioriteter. Der er brug for, at mennesker med handicap i højere grad ses som en ressource, og samtidig er der brug for konstruktive debatter af prioriteringerne af de begrænsede budgetter." 

Læs mere om Fleming Voetmanns arbejde i rådet

 

 

 

Om os

Det Centrale Handicapråd rådgiver regering, Folketing og myndigheder i spørgsmål om handicap. DCH er også dialogforum for aktører på handicapområdet.

Rådet følger udviklingen for mennesker med handicap generelt, blandt andet på baggrund af FN’s Handicapkonvention.
Vores formand hedder Tue Byskov Bøtkjær, og rådet består af 16 medlemmer og to observatører.
Rådet arbejder for inklusion af mennesker med handicap i samfundet og bekæmper stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til mennesker med handicap.
Vi forholder os til aktuelle tiltag, debatter med videre, som vedrører personer med handicap og deres muligheder for at leve på lige vilkår med personer uden handicap.
DCH formidler et bredt handicap- og samfundsperspektiv. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.