15. Inspiration og samarbejde

Når vi samarbejder med andre, kan vi mere. Læs om, hvordan vi samarbejder og hvem vi samarbejder med.

Vi sidder 19 mennesker i Det Centrale Handicapråd, men selv om vi kommer fra mange forskellige organisationer og har stor berøringsflade, har vi brug for ny viden og inspiration udefra. Når vi ved mere, kan vi gøre en forskel for mennesker med handicap.

Det er vigtigt for os at få viden om, hvordan mennesker med handicap oplever verden. Derfor har vi i 2012 blandt andet afholdt en række borgermøder, for at høre hvor skoen trykker i forhold til medborgerskab. På den måde får vi ny inspiration, samtidig med at vores budskaber forhåbentligt når frem til de rigtige mennesker, der arbejder med de områder, hvor vi ønsker at gøre en forskel.

Lokalpolitiker Kristian Hegaard fra Fredensborg på konferencen om medborgerskab.

Hvordan skaber vi forandring?

Vi holder en række møder om, hvordan vi kan skabe forandringer til gavn for mennesker med handicap. Her er et udpluk af de aktører vi har mødtes med:

Vi har holdt møde med Økonomi- og Indenrigsminister Margrete Vestager om e-valg som del af vores arbejde med at sikre tilgængelighed til valg for mennesker med handicap.

Vi deltog i åbningen af verdens mest tilgængelige hus – handicaporganisationernes hus i Taastrup, hvor det var en stor inspiration at se, hvor langt man kan komme med tilgængelighed, når mennesker med handicap og deres behov er tænkt med fra starten.

Ulrik Haagerup, som er nyhedsdirektør i DR, har holdt oplæg for os om sit opgør med pressens negative verdenssyn og konstruktive nyheder. Det skete som del af vores arbejde med at sætte en konstruktiv dagsorden omkring mennesker med handicap.

Vi er mødtes med Karl Vilhelm Nielsen, formand for Dansk Handicap Idræts-Forbund i tilknytning til De Paralympiske Lege. Her talte vi om, hvordan mennesker med handicap kan bruge idræt til at styrke deres ressourcer.

Dannebrog på blå himmel. Vi markederede flagdagen for danske veteraner med handicap.

Sidse Grangaard, ph.d. fra Statens Byggeforskningsinstitut har fortalt os om tilgængelighed og universelt design. Det gav os indblik i udfordringerne ved at bygge tilgængeligt og pegede på, hvor vi kan sætte ind, for at forbedre forholdene.

Ph.d. Pernille Steen Lenzner fra RUC har fortalt os om arbejdsmarkedet og hvad man gør i udlandet for at få mennesker med handicap i arbejde. Det var meget inspirerende at høre erfaringer fra udlandet, som vi kan bruge i det videre arbejde.

Vi har deltaget i den nationale flagdag 5. september for at vise respekt og sætte os ind i de oplevelser, veteraner med handicap har som inspiration til at finde forbedringer.

Foto af Hanne Stig Andersen, Kontorchef i kontoret for handicap i Social-, Børne og Integrationsministeriet

Hanne Stig Andersen, Kontorchef i kontoret for handicap i Social-, Børne og Integrationsministeriet
Observatør fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet

"Mit håb er, at rådets arbejde medvirker til, at mennesker med handicap i højere grad bliver inkluderet og dermed får mulighed for at udnytte egne talenter og kompetencer." 

Læs mere om Hanne Stig Andersens arbejde i rådet

Foto af Susanne Nour Magnusson, Chef for ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder

Susanne Nour Magnusson, Chef for ligebehandling, Institut for Menneskerettigheder
Observatør fra Institut for Menneskerettigheder

"Jeg håber, at rådet vil kunne bidrage til at opbygge og sprede viden om, hvordan systemer og praksis har vist sig bedst at sikre Handicapkonventionens centrale principper om inklusion, selvbestemmelse og lige rettigheder for personer med handicap." 

Læs mere om Susanne Nour Magnussons arbejde i rådet