2. Forord af social, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen

Regeringen har et klart mål om, at alle mennesker skal have de samme muligheder for at deltage i og bidrage til samfundets mange fællesskaber. Og en af mine vigtigste opgaver som socialminister er at arbejde for, at de lige muligheder gælder for alle – også de mennesker med handicap, hvor mødet med omverdenen byder på større eller mindre udfordringer i hverdagen.

Et af de områder, jeg selv vil sætte ekstra fokus på, er de tidlige, forebyggende og rehabiliterende indsatser i det sociale arbejde – også på handicapområdet. For jo før, vi identificerer problemerne, jo bedre kan vi tilrette den hjælp og støtte, der er brug for. Og når vi støtter den enkelte i at fastholde og bruge sine kompetencer og i at mestre sin egen hverdag, skaber vi også et godt afsæt for inklusion og deltagelse i samfundets mange fællesskaber.

Det Centrale Handicapråd er en vigtig medspiller i arbejdet med at nå dette mål. Rådet er min, regeringens og Folketingets rådgiver i handicapspørgsmål og er med til at kvalificere vores arbejde på det handicappolitiske område – senest ikke mindst i form af et inspirerende bidrag til arbejdet med regeringens nye handicappolitiske handlingsplan.

Men mindst lige så vigtigt er det, at rådets medlemmer løbende arbejder for at skabe bred inklusion og lige muligheder for mennesker med handicap, også uafhængigt af det politiske arbejde på Christiansborg. Rådets unikke styrke er, at det skaber dialog på tværs af mennesker og organisationer med meget forskellige udgangspunkter og bruger dialogen til at finde holdbare løsninger.

For os som beslutningstagere er det vigtigt at få inspiration til, hvordan vi kan skabe resultater på nye måder. Vi har et ansvar for både at skabe kvalitet og nytænkning på handicapområdet, og for at sikre den bedst mulige udnyttelse af de midler, vi bruger på området. Vi skal kort sagt levere en indsats, der gør en reel forskel for mennesker med handicap, og som tager afsæt i ressourcer og muligheder frem for begrænsninger.

Jeg er derfor også glad for, at DCH på folkeskoleområdet støtter op om inklusionsmålsætningen, eksempelvis gennem en kampagne i samarbejde med Skole og Forældre. Målsætningen om inklusion i folkeskolen omfatter både at færre elever skal gå i specialskoler og specialklasser, at fagligheden skal styrkes, og at elevernes trivsel skal fastholdes. Og her kan ressourcerne anvendes bedre, når de bruges til at styrke den almindelige undervisning til gavn for alle elever. 

DCH har også samlet en række centrale aktører bag et charter om brugerindflydelse så mennesker med handicap kan få indflydelse på deres egne sager og få gode og målrettede tilbud, der passer til dem. Det er et vigtigt og rigtigt initiativ, som jeg glæder mig til at følge.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde både med det nuværende råd og det nye, der skal udpeges til nytår. Det Centrale Handicapråd bliver en vigtig partner for mig og regeringen, også i de kommende år når den nye handlingsplan skal føres ud i livet.

God læselyst med Det Centrale Handicapråds årsberetning.

 

Annette Vilhelmsen

Social-, børne- og integrationsminister

Læs mere om social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen