4. Bidrag til regeringens handlingsplan

For første gang i ti år har regeringen iværksat en handlingsplan for handicapområdet. Vi har deltaget aktivt i processen og givet arbejdsgruppen bag planen en række anbefalinger, så handlingsplanen kommer til at styrke inklusionen og give mennesker med handicap flere muligheder.

Regeringen har iværksat den første samlede handlingsplan for handicapområdet siden 2003. Det er en vigtig beslutning at lave en plan og føre den ud i livet. Det giver mulighed for langsigtede løsninger og for at følge op på fremdriften mod et samfund, hvor mennesker med handicap har lige muligheder i overensstemmelse med FN’s handicapkonvention.

Tidligere socialminister Karen Hækkerup og formand for DCH, Tue Byskov Bøtkjær på konferencen om medborgerskab.

Vi har deltaget aktivt i processen for at give den tværministerielle arbejdsgruppe det bedste grundlag for at formulere planen. Arbejdsgruppen inviterede mange handicaporganisationer, eksperter og andre aktører til at bidrage til handlingsplanen på tre dialogmøder i foråret. Vores formand, Tue Byskov Bøtkjær og en række af rådets medlemmer deltog på dialogmøderne, og vi har brugt rådsmøderne i foråret på at diskutere, hvilke initiativer, vi gerne vil have med i planen.

Det resulterede i en række anbefalinger og 20 konkrete forslag til initiativer til handicaphandlingsplanen, som vores formand, Tue Byskov Bøtkjær, afleverede til daværende social- og integrationsminister Karen Hækkerup på et møde 23. maj. Her kan du læse lidt om, hvad vi anbefaler: Det allervigtigste er, at handlingsplanen styrker inklusionen og giver mennesker med handicap mulighed for selv at bestemme over deres eget liv. Det skal være en hjørnesten i handlingsplanen.

Det allervigtigste er, at handlingsplanen styrker inklusionen og giver mennesker med handicap mulighed for selv at bestemme over deres eget liv. Det skal være en hjørnesten i handlingsplanen.

Næsten lige så vigtigt er, at den danske handicappolitik på trods af sine mange, gode intentioner mangler klare mål. Det gælder for eksempel på uddannelsesområdet, hvor der er en klar uddannelsespolitisk målsætning om, at 95 procent af alle unge på en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, men der mangler et mål for unge med handicap, der halter lang efter.

Deltagere med handicap på Folkemødet 2013.

Derfor er vores klare opfordring til regeringen at sætte mål for handicappolitikken i de kommende år. Hvor mange ønsker man tager en uddannelse eller kommer i job? Der skal handles, hvis målene ikke nås. Vi foretrækker realistiske mål, frem for luftige intentioner.

På samme måde vil vi gerne have, at de regler der findes, rent faktisk bliver overholdt. Der findes regler om tilgængeligt byggeri. De bliver sjældent overholdt, og det har ingen konsekvens. Vi har regler om tilgængelighed til hjemmesider. Alt for mange offentlige myndigheder følger dem ikke. Mennesker med handicap bor isoleret i institutioner, selv om vi afskaffede institutionskonceptet for mange år siden. Det er områder, der har en enorm betydning for mennesker med handicaps mulighed for at være del af samfundet. Vi vil gerne se konsekvens og opfølgning, så beslutningerne bliver til virkelighed.

Samfundsøkonomien ændrer sig. Der kommer ikke flere penge til handicapområdet, så vi skal bruge de penge, der er, smartere. Vi vil gerne være med til at finde løsninger. Vi mener, at en af de oplagte løsninger er at styrke mennesker med handicaps selvbestemmelse og uafhængighed af andre og indregne gevinsterne ved, at mennesker bliver mere selvhjulpne.

Vi skal ikke lade os begrænse af, at der ikke er nye penge til forbedringer for mennesker med handicap. For hele samfundet ændrer sig og hvis vi griber de forandringer og tænker dem ind i en langsigtet plan som handicaphandlingsplanen, så har vi muligheden for at tænke helt nyt. De løsninger, vi fandt på i går, er måske ikke de løsninger, vi skal bruge i morgen. Hvis vi tænker os om, kan vi måske få bedre løsninger for de samme penge.

Du kan læse alle vores anbefalingerne og hele vores bidrag til handicaphandlingsplanen på http://www.dch.dk/Nyheder/pressemeddelelse-fra-dch-mennesker-med-handicap-skal-bidrage

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen offentliggjorde handicaphandlingsplanen 4. oktober. Læs mere på http://www.sm.dk/data/Dokumentertilnyheder/2013/Handicappolitisk%20handlingsplan%202013_ACC.pdf

Foto af Mogens Wiederholt, Direktør for Spastikerforeningen

Mogens Wiederholt, Direktør for Spastikerforeningen
Indstillet af Danske Handicaporganisationer

"Kun gennem dialog og gensidigt kendskab til hinanden og hinandens positioner er det muligt at skabe blivende positive holdninger til mennesker med funktionsnedsættelser. Rådet er den vigtigste platform for den dialog." 

Læs mere om Mogens Wiederholts arbejde i rådet