7. Brugerindflydelse

Mennesker med handicap skal have reel indflydelse på deres liv. Derfor har vi taget initiativ til et charter for brugerindflydelse, som både er et sæt principper og en konkret tjekliste til, hvordan man arbejder med brugerindflydelse.

Det er vigtigt for alle mennesker at have indflydelse på eget liv og på hverdagen, og for de fleste er det også en selvfølgelighed at afgøre både store og små spørgsmål, som har direkte betydning for vores liv. At have et handicap kan betyde, at man oftere end andre har kontakt til det offentlige system eller er afhængig af andres hjælp. Derfor bliver spørgsmålet om brugerindflydelse særlig vigtigt i en række sammenhænge. For når man ikke bliver inddraget i spørgsmål, der har direkte betydning for ens liv eller hverdag, er man heller ikke herre i eget hus.

Systemet skal give plads, hvis mennesker med handicap skal have indflydelse.

Det Centrale Handicapråd arbejder for, at mennesker med handicap får reel indflydelse på beslutninger, som har betydning for, hvordan livet og hverdagen udformer sig for den enkelte. Derfor har vi taget initiativ til et charter for brugerindflydelse, som både er et sæt principper og en konkret tjekliste til, hvordan man kan arbejde med brugerindflydelse i praksis.

Principperne for brugerindflydelse handler blandt andet om tillid, respekt og lydhørhed fra de professionelles side. Men at sikre brugerindflydelse er også et fælles ansvar, hvor den professionelle skal kende og anvende reglerne for brugerindflydelse, og hvor man som borger skal give sin mening til kende og have mulighed for indflydelse i hele forløbet. Og så handler det om systematisk opfølgning i det forløb, som er iværksat.

Chartret for brugerindflydelse har fået tilslutning fra blandt andet Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, en række kommuner, kommunale handicapråd og privatpersoner. Chartret er udarbejdet af blandt andre brugerorganisationer og myndigheder i fællesskab i en arbejdsgruppe, nedsat af Det Centrale Handicapråd. I arbejdsgruppen deltog Coloplast, Dansk Blindesamfund, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Landsforeningen LEV, Socialstyrelsen, Socialpædagogernes Landsforening, Socialt Udviklingscenter SUS samt Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

50 procent med handicap bliver ikke inddraget i deres egne sager. Det skal laves om.Der er stadig et stykke vej, før brugerindflydelse bliver et gennemgående princip i alle praksisser, som har betydning for mennesker med handicap. Det bekræfter en undersøgelse fra Epinion for Det Centrale Handicapråd, gennemført i april 2013. Her svarer 50 procent af mennesker med fysisk handicap og 40 procent med psykisk handicap, at kommunen kun inddrager dem eller deres pårørende i ringe grad eller slet ikke i deres egne sager. 47 procent af de adspurgte med handicap mener, at kommunerne i ringe grad eller slet ikke inddrager dem i behandlingen af personlige sager. 43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent med fysisk handicap har ringe eller slet ingen tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt.

Vi præsenterede charteret for første gang på Det Centrale Handicapråds konference om medborgerskab den 13. maj 2013 og arbejder nu løbende for at styrke brugerindflydelse på grundlag af chartret. Næste skridt er at tage kontakt til kommunale handicapråd, forvaltninger og uddannelsesinstitutioner for at udbrede kendskabet til chartret og dermed styrke brugerindflydelsen for mennesker med handicap i vigtige sammenhænge.

 

 

Charter for brugerindflydelse

 

Læs og tilslut dig chartret på
http://www.dch.dk/content/tilslutning-til-charter-brugerindflydelse

 

 

 

Brugerindflydelse i FN's handicapkonvention

Brugerindflydelse er også en rød tråd gennem FN’s konvention om rettigheder for mennesker med handicap.  Af præamblen fremgår det, at ”… personer med handicap bør have mulighed for aktivt at blive inddraget i beslutningsprocesser om politikker og ordninger, herunder enhver politik og ordning, som vedrører dem direkte.

 

 

Portræt af Lone Sigbrand, Rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut

Lone Sigbrand
Rådgiver i Statens Byggeforskningsinstitut
Indstillet af Statens Byggeforskningsinstitut

"Mit håb og ambition er, at rådet gennem dets arbejde bliver en part, der inddrages og lyttes til i beslutningsprocesser på mange niveauer i samfundet. Rådets brede sammensætning gør, at problemstillinger kan belyses fra mange vinkler allerede i indledende fase. Og idet vores kontaktflade favner bredt, kan vi let brede rådets overvejelser og beslutninger ud til mange dele af det danske samfund." 

Læs mere om Lone Sigbrands arbejde i rådet