8. Borgerens retsstilling

Der skal være retssikkerhed for mennesker med handicap. Derfor er vi i dialog med praktikere og eksperter indenfor retssikkerhed for at udpege de områder, hvor der er mest brug for at styrke retssikkerheden.

Retssikkerhed er et grundlæggende element i et retssamfund. At der er lighed for loven, og at vi som borgere har mulighed for at kende vores rettigheder og pligter. Det er også et grundlæggende element i et retssamfund, at borgerne er beskyttet mod vilkårlige indgreb og ændringer fra myndighedernes side, og at vi som borgere har klageadgang over afgørelser, som vi finder forkerte. Har vi som borgere en oplevelse af, at restsikkerheden overholdes, har vi også tillid til myndighederne.

DCH kæmper for bedre retssikkerhed for mennesker med handicap.

En undersøgelse fra Epinion for Det Centrale Handicapråd om medborgerskab, gennemført i april 2013, har dog vist, at 43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent med fysisk handicap har ringe eller slet ingen tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt. 
 
Det Centrale Handicapråd vil gerne bidrage til at der er retssikkerhed for mennesker med handicap. Derfor har vi været i dialog med praktikere og eksperter i retssikkerhed for at udpege de områder, hvor der er mest brug for at styrke retssikkerheden. Vi har ikke lavet en kortlægning eller samlet vurdering af retssikkerheden, men identificeret de områder, hvor der kan ske forbedringer.

Vi har holdt møder med en række eksperter i retssikkerhed.

I efteråret 2012 har vi holdt en række møder med socialrådgivere fra forskellige handicaporganisationer, en repræsentant fra Københavns Kommunes
borgerrådgiver, Faggruppen Handicap i Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal’s socialudvalg. På baggrund af møderne, og med afsæt i nye og kommende regelændringer og sagsbehandlingsmetoder, har vi formuleret nogle bud på initiativer, der kan virke fremmende for personer
med handicaps retssikkerhed. 
 
I den forbindelse har vi også haft en dialog med myndigheder og instanser, der har overvågnings-, klagesagsbehandlings- eller ombudsmandsfunktioner, samt øvrige eksperter i retssikkerhed. Dialogen har handlet om de retssikkerhedsmæssige problemstillinger, og hvilke initiativer, der kan være med til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap, for eksempel ved at sikre bedre koordination og inddragelse af borgeren. 
 
I dette efterår holder vi møder med forskellige kommuner for at få deres bud på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger og vurdering af vores forslag til initiativer. Dermed tror vi på, at det samlede materiale kan udgøre et kvalificeret bidrag til inspiration for det løbende arbejde med at sikre en god retssikkerhed for borgerne.

 

Bent Madsen
Direktør i Boligselskabernes Landsforening

Indstillet af Boligselskabernes Landsforening

"Mit håb er helt overordnet, at Det Centrale Handicapråd bidrager til at bedre livskvaliteten for handicappede. Det er et ambitiøst håb, som skal nås gennem, at rådet sætter centrale problemstillinger til debat. Her er temaer om samspillet mellem velfærdssamfundet og civilsamfundet oplagte. Hvordan kan civilsamfundet medvirke til at styrke effekten af de forpligtelser og indsatser, som velfærdssamfundet står for? Hvordan kan der skabes rammer, så det fremmer nye innovative løsninger? Mit håb er, at rådet kan medvirke til at løfte denne spændende og komplicerede debat." 

Læs mere om Bent Madsens arbejde i rådet