Beskæftigelse

Artikel 27: Arbejde og beskæftigelse. Personer med handicap har ret til at arbejde på lige fod med andre.

I 2016 var 52 procent af personer med handicap i beskæftigelse og 79 procent af personer uden handicap var i beskæftigelse.

For de fleste mennesker er det vigtigt at have et job, dette er også tilfældet for personer med handicap. Der er dog stor forskel på, hvor mange personer med og uden handicap, der er i beskæftigelse.
I 2016 var: 

  • 52 procent af personer med handicap i beskæftigelse [1].
  • 79 procent af personer uden handicap i beskæftigelse [2].

Antallet af personer med et større selvvurderet handicap, som er i beskæftigelse, er på 34 procent, mens det samme er tilfældet for 70 procent af personer med mindre selvvurderet handicap [3].

Nedenstående figur giver et billede af, hvilke handicaptyper, der har den største tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelse fordelt på handicaptype.

Sygdomme kan eksempelvis være kræft, sclerose, hiv og Parkinson. 
Kilde: Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 63, tabel 3.3. 

 

Job på særlige vilkår

I 2016 var 21 procent af personer med handicap i job ansat på særlige vilkår. Det vil sige ansættelse i fleksjob, løntilskudsjob for førtidspensionister og beskyttet arbejde [4]. 76 procent af de forskellige typer af ansættelse på særlige vilkår var fleksjob. Det er dermed klart den største gruppe [5].

37 procent af personer i job med en psykisk lidelse var ansat på særlige vilkår. Det er en betydeligt større andel end for andre typer af handicap [6].

 

Kompensationsordninger

I 2016 benyttede 34 procent af personer med handicap ansat på særlige vilkår sig af hjælpemidler eller støtteforanstaltninger som for eksempel personlig assistance i forbindelse med deres arbejde. Det samme var tilfældet for 9 procent af personer med handicap ansat på ordinære forhold [7].
 

45 procent af alle fleksjobs forventes at blive påvirket af den teknologiske udvikling i den nærmeste fremtid.

Hvad karakteriserer personer med handicaps beskæftigelse

Beskæftigede med handicap har sjældnere personaleledelse som en del af deres arbejdsopgaver end beskæftigede uden handicap [8]. Personer med handicap er hyppigere ansat i den offentlige sektor og på små arbejdspladser [9].

I gennemsnit arbejder personer med handicap kortere tid og har et højere sygefravær, hvilket i særlig grad gør sig gældende for personer med store funktionsnedsættelser [10].

Godt 45 procent af alle fleksjobs, svarende til ca. 22.000 fleksjobs, er karakteriseret ved, at der indgår jobfunktioner, der i høj grad forventes at blive påvirket af den teknologiske udvikling i den nærmeste fremtid [11]. Det betyder, at disse personer risikerer at miste deres job.

 

Det kan betale sig at sikre beskæftigelse

Der er samfundsøkonomisk set penge at tjene ved at sikre, at personer med handicap kommer i beskæftigelse. Rapporten ”Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser” konkluderer, at hvis man over 10 år kan få blot én procent, svarede til 6000 personer med handicap i den arbejdsdygtige alder, i ordinære job fremfor førtidspension, kan samfundet tjene 10 mia. kroner. Gevinsten er 3,3 mia. kr., hvis samme antal kommer i fleksjob [12].

Hvis man over 10 år kan få blot én procent, svarede til 6000 personer med handicap i den arbejdsdygtige alder, i ordinære job fremfor førtidspension, kan samfundet tjene 10 mia. kroner.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere her

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen.

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016 - Regionale forskelle, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:16, Malene Rode Larsen og Mona Larsen.

Handicap og beskæftigelse 2006, Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet, SFi 08.10, København 2008.

Analyse: Disrupted? - Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller, Den Sociale Kapitalfond Analyse, juli 2017.

Analyse: Disrupted? - Vestjyske jobs under pres fra den 4. industrielle revolution, Den Sociale Kapitalfond Analyse, juli 2017.

Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap, udarbejdet af Cowi for Det Centrale Handicapråd, januar 2014.

 

OBS: Summen af procenttal kan være forskellig fra 100 på grund af afrunding.


 

[1] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 60, tabel 3.1.

[2] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 60, tabel 3.1.

[3] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 62, tabel 3.2.

[4] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 153 62, figur 7.1.

[5] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 156, tabel 7.1.

[6] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 155, figur 7.3.

[7] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 169, figur 8.2.

[8] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 128.

[9] Handicap og beskæftigelse 2006, Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet, SFi 08.10, København 2008, side 96.

[10] Handicap og beskæftigelse 2006, Vilkår og betingelser for handicappede på arbejdsmarkedet, SFi 08.10, København 2008, side 96.

[11] Analyse: Disrupted? - Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller, Den Sociale Kapitalfond Analyse, Juli 2017, side 2.

[12] Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap, udarbejdet af Cowi for Det Centrale Handicapråd, januar 2014.