Bloguniverser

Blogs, der fortæller om livet med et handicap, kan give et bredt publikum adgang til nye erkendelser og på den måde bidrage til at ændre holdninger.

Blogging gør det muligt at vise personen fremfor handicappet og samtidig fortælle om hverdagen med et handicap, på måder der kan appellere bredt, inspirere eller være humoristiske. Her er muligheden for at nå et bredt publikum og engagere læserne på en personlig og vedkommende måde.

Der kunne oprettes et blogunivers, hvor folk, som blogger om handicap, får mulighed for at promovere deres blogs via en samlende platform, der på indbydende vis formidler deres blogs – a la de mange platforme for modeblogs, der findes.

Der kunne også afholdes kurser for bloggere med handicap, med fokus på god formidling – både i forhold til at formidle deres hverdag med handicap og til at bruge forskellige digitale og visuelle virkemidler. Disse kurser kan sammenkædes med ideen om Forvandlende fortællinger, hvor det netop er meningen den enkelte skal kunne få kompetencer og mulighed for at italesætte sin personlige fortælling.

Undervisningsmaterialer om handicap, målrettet folkeskolen, kan henvise til bloguniverset i forbindelse med konkrete opgaver til eleverne.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Privatpersoner kan oprette deres egne blogs, og organisationer kan tage initiativ til netværk mellem bloggere eller et egentligt projekt om et handicap-blogunivers.

INSPIRATION

Der findes flere gode eksempler på blogs om handicap: En blog om livet med dårlig hørelse og Christina Davidsens fortællinger om sit liv med handicap, er blot to af eksemplerne.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.