Brug borgerne!

At have indflydelse på eget liv tager de fleste for givet. Mennesker med handicap kan ofte være i en særlig situation, hvor der er brug for hjælp og støtte for at kunne leve et liv på lige fod med andre. Det kan både være som individ eller som gruppe i samfundet. Derfor lægger vi vægt på brugerindflydelse. Det gælder på alle områder – hvad enten det er i udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, i arbejdet for at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap eller i indsatserne for en mere inkluderende folkeskole.

Sammen med en række samarbejdspartnere har vi formuleret et charter for brugerindflydelse. Det er en del af det fundament, som vi står på i vores arbejde. Chartret indeholder seks principper for, hvordan man kan fremme brugerindflydelse i forskellige sammenhænge og spiller sammen med eksempelvis brugerdreven innovation og samskabelse i det sociale mellem myndigheder, borgere og andre aktører. Vi arbejder for at udbrede chartrets principper, og i øjeblikket forsøger vi at finde løsninger og nye veje, der kan bidrage til at fremme indflydelse for borgerne i deres egen sag.

 

Personer snakker sammen og kommer med gode ideer

 

Styrkelse af de kommunale handicapråd
Ét af de steder, hvor der er brugerindflydelse, er i de kommunale handicapråd, som er dialogfora mellem kommunerne og repræsentanter for handicaporganisationerne. Rådene spiller en vigtig rolle, og vi har blandt andet opfordret til at bruge rådene som dialogforum i forhold til udfordringerne med retssikkerhed. Derfor er vi glade for, at arbejdet i de kommunale handicapråd styrkes med opkvalificering og vidensdeling som en del af regeringens handlingsplan på handicapområdet.

I foråret 2014 blev der afholdt fem workshops med titlen ’Gode veje til indflydelse’. I alt deltog omkring 350 medlemmer fra handicapråd landet over. Socialstyrelsen har haft hovedansvaret for arrangementerne, men Det Centrale Handicapråd har sammen med Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer været med til at udforme seminarerne. Rådets formand, Tue Buskov Bøtkjær, fik også æren af at holde det indledende oplæg. Her understregede han betydningen af de kommunale handicapråd og kom med forslag til, hvordan rådene kan stå endnu stærkere og opnå mere indflydelse ved at udvælge fokusområder i deres arbejde. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne i de kommunale handicapråd har været positive. De sætter pris på at få inspiration og konkrete råd, som de kan tage med hjem og bruge i deres arbejde rundt i kommunerne.

 

Online netværk og flere workshops

For at fortsætte opkvalificeringen og den gode dialog mellem handicaprådene har Socialstyrelsen oprettet et online netværk. Her kan de kommunale handicapråd dele erfaringer og efterspørge viden. Blandt andet giver netværket direkte adgang til videnspersoner i Socialstyrelsen, og det indeholder en kalender med en oversigt over relevante arrangementer. 

Her i efteråret løb en ny runde af seminarier af stablen. Som titlen ’Videre ad gode veje til indflydelse’ siger, var fokus fortsat at klæde handicaprådene på, så de kan sætte deres præg på kommunerness politik og arbejde frem mod bedre inklusion af personer med handicap på lokalt plan. 

”Jeg synes, man så vidt muligt skal bruge muligheden for selv at tage spørgsmål op. Være proaktiv, og selv sætte dagsordenen. I kan nemlig bidrage på rigtig mange måder.” Tue Byskov Bøtkjær i sin tale til de kommunale handicapråd på seminardagene.

 

Her kan du læse mere om charter for brugerindflydelse.