Brugerlærere

Ideen handler om en uddannelse af brugerlærere – mennesker, der har erfaring fra egen krop med at leve med sygdom/handicap. Gennem uddannelsen får den enkelte større indsigt i sit eget handicap og dettes forudsætninger, samt bliver trænet i at undervise på området. 

Brugerlærere kan bruges til at styrke debatten omkring livet for mennesker med handicap, eksempelvis ved at komme med indspark til løsninger i boligforeninger, fritidsforeninger og lignende, hvis der opstår udfordringer, når mennesker med handicap flytter ind eller ønsker at deltage. Denne ide kan med fordel kædes sammen med Partnerskaber i foreningslivet, da brugerlærerne kan hjælpe til at skabe vej for bedre og mere deltagelse.

Brugerlærere kan også styrke fagligheden for personale, der arbejder på handicapområdet, ved at kunne forklare problemstillinger og behov, set fra borgerens synsvinkel. Her kan denne ide også give et godt supplement til ideen om at have et handicapaspekt i både Lærer- og Servicefaguddannelserne.

Brugerlærer-programmer kan eventuelt knyttes til ideen Lån et handicap, hvor brugerlærerne kan arbejde som formidlere omkring handicap og udfordringer, når de bliver ”lånt” i biblioteket. Brugerlærere kan også bidrage på initiativer i stil med Handicapportalen.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Handicaporganisationerne kan tage initiativ til tilbud om uddannelse af brugerlærere i samarbejde med andre, for eksempel en professionshøjskole eller en kommune.

INSPIRATION

Brugerlærerne midt/vest - Brugerlærer-ideen har været brugt i en årrække inden for området for sindslidelser. Foreningen SIND og Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP) har erfaringer med den form for aktiviteter.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.