Chat-rum

Der kan etableres et chatrum, hvor personer, der selv har handicap, kan svare på brugernes spørgsmål. Målgruppen kan være meget bred: Det kunne være muligt for enhver at registrere sig og deltage i debatten eller bidrage, lige fra professionelle fagfolk til private mennesker med interesse for handicapområdet.  Pointen er at give mulighed for dialog og kontakt, især for mennesker der ellers ikke har en stor berøringsflade med, eller viden om handicap. Sekundært får mennesker med handicap, der har lyst til det, mulighed for at formidle erfaringer fra deres liv og kan bruge deres personlige oplevelser til at vejlede folk, på en nem og ligetil måde.

Chatrummet kan eventuelt være en selvstændig del af Handicapportalen, og kan for eksempel også kombineres med indsatsen omkring Brugerlærere, da disse kan give gode råd og vejledning gennem chatrummet. 

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Denne ide kan samles op af enhver, der ønsker det.

Handicaporganisationerne kan kontaktes for bidrag til at etablere en gruppe af personer med handicap, der gerne vil være drivkraften bag chatrummet.

Der kan eventuelt søges fondsmidler til udgifterne ved opsætning og design af platformen.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.