DCH i pressen

I Det Centrale Handicapråd forsøger vi at sætte handicap på dagsordenen. Det indebærer, at vi forsøger at få medierne til at skrive om mennesker med handicap, så politikerne og folk i Danmark ved, at mennesker med handicap kan og vil bidrage til samfundet. I år har vi blandt andet været i medierne om den udprægede mangel på mennesker med handicap på tv og film og om at fordomme om handicap koster samfundet dyrt.

Hvis vi skal flytte holdninger om handicap og være med til at skabe bedre forhold for mennesker med handicap, så skal vi også i medierne. Meget af samfundsdebatten foregår her og det kan være en effektiv måde at nå politikerne, interessenterne, mennesker med handicap selv og den brede befolkning på.

 

Christian Davidsen fortalte om 'Det handicappede talkshow' i Lorry

 

Nogle af de sager vi har været i medierne med i 2014 og 2015 har været, at vi savner mennesker med handicap på film og i tv (Politiken og P1 Eftermiddag) og at fordomme om handicap koster samfundet milliarder (Berlingske).

 

I forbindelse med Folketingsvalget satte vi fokus på mennesker med handicap og adgang til demokratiet i pressen blandt andet med historier om de 2.000, som mister stemmeretten fordi de er under værgemål og på blindes adgang til at stemme hemmeligt.

 

Vi står også bag en undersøgelse om at mennesker med handicap kan have svært ved at bruge transportselskabernes hjemmesider og apps. Den kom vi i radioen og i fagmagasiner med.

 

Vi forsøger at præge dagsordenen i medierne og påvirke journalisterne til at tage handicapvinkler op eller til at skrive om emner, som har stor betydning for mennesker med handicap. Vi kommenterer også på aktuelle historier og kommer med forslag til, hvordan man kan lave bedre eller alternative løsninger. Hvis vi kan, viser vi det med et godt eksempel, vi kender.

 

Rådets formand, Tue Byskov Bøtkjær, har også deltaget aktivt i handicapdebatten, hvor han har givet sine bud på, hvordan vi opnår et samfund med lige muligheder for alle. Nogle af de sager og debatter, formanden har kommenteret, er at mennesker under værgemål risikerer at miste stemmeretten, når de får en værge eller handicapidræt som en ligeværdig del af den samlede idræt. Det er blevet til 14 debatindlæg fra formandens side i løbet af året. Hertil kommer en række blogindlæg på vores hjemmeside, hvor formanden kommenterer aktuelle ting på den handicappolitiske dagsorden.

 

Fakta:

  • Vi var i medierne 170 gange fra august 2014 til juli 2015.
  • Vi blev citeret i både dagblade, regionale- og lokalaviser, fagblade, TV, radio og på nettet.
  • 14 gange har vi haft egne indlæg i medierne.
  • (Kilde: Infomedia og egne registreringer)