Deklaration af offentlig servicetilgængelighed

Offentlige institutioner, der har kontakt med borgere, deklarerer møde- og selvbetjeningsløsninger som er tilpasset borgere med handicap.

Dette initiativ kan f.eks. indebære, at man gennemgår mødelokaler, så man på forhånd ved, om der kan være udfordringer i forhold til visse handicapgrupper og derved kan oplyse om dette i indkaldelser og invitationer. Det vil også skabe mulighed for at finde løsninger på forhånd. Øget opmærksomhed på de udfordringer som borgere med handicap kan møde i forhold til det offentlige giver flere fordele. 

  • Offentlige institutioner og ansatte får opmærksomhed og bevidsthed omkring handicapaspektet.
  • Personer med handicap får et bedre og mere naturligt møde med det offentlige system.
  • Borgere i almindelighed får øget opmærksomhed på, at handicap er almindeligt, og kan begrunde særlige hensyn.
HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Offentlige institutioner, der har borgerkontakt, kan tage initiativ til at deklarere egne faciliteter.

Kommunale handicapråd kan også være initiativtagere ved at foreslå deklarationer af kommunen.

Mærkeordningen God Adgang kan være en relevant aktør for udvikling af de parametre, der skal indgå i deklarationen, ligesom nationale aktører som Socialstyrelsen kan lave vejledninger eller retningslinjer.

INSPIRATION

Deklarationer for tilgængelighed hos God Adgang