Demokratisk deltagelse

”Fratagelsen af stemmeretten er ikke kun problematisk for dem, det går ud over. Det er et grundlæggende demokratisk problem, fordi vi som samfund sender et signal om, at nogle borgere er demokratisk mindreværdige”.

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, i Hus Forbi 1. juni, 2015

 

Vi har arbejdet med demokratisk ligeværd i 2014 og 2015 og blandt andet sat fokus på, at mennesker under værgemål kan miste deres stemmeret som følge af handicap. Derudover har vi opfordret de politiske partier til at gøre deres valgmateriale tilgængeligt, så mennesker med handicap kan læse dem og følge den politiske debat. Vi har også sat fokus på valghemmelighed og demokratisk deltagelse i forbindelse med Folketingsvalget i juni.

 

Handicap og adgang til demokratiet

I Danmark har 1.917 mennesker under værgemål mistet deres stemmeret. Den mister man, hvis man er under værgemål efter lovens § 6, så andre bestemmer over ens økonomi. Det mener vi bør ændres. Ingen bør miste stemmeretten som følge af et handicap.

Fem borgere, som selv er underlagt værgemål og derfor hverken kan stemme ved folketingsvalg, kommunalvalg, regionsråds-valg eller til EU parlamentet har lagt sag an mod staten ved de danske domstole. De ønsker at få prøvet deres sag og genvinde deres stemmeret.  Vi følger disse sager tæt.

 Værgemål. Advarsel. Kan medføre tab af stemmeret.

Problemet kom frem i lyset med Institut for Menneskerettigheders rapport fra 2012 og er blevet en principsag for os. Heldigvis ser det ud til, at der er en opblødning på vej: I regeringens lovprogram står, at man til februar vil fremsætte lovforslag om, at man kan bevare stemmeretten til kommunal-, regionsråds- og EU-valg, selv om man er under værgemål.

Stemmeretten er helt grundlæggende. Men der skal mere til for at deltage ligeværdigt i demokratiet. Man skal blandt andet kunne følge og deltage i den politiske debat og kunne afgive sin stemme hemmeligt og værdigt. Men her er desværre også udfordringer:

Vi synes, det er vigtigt, at politiske partier og myndigheder gør deres materiale, hjemmesider og offentlige møder lettilgængelige for personer, der for eksempel ikke kan se, høre eller gå. Det har aldrig været vigtigere i en tid, hvor mange politiske beslutninger berører vilkårene for mennesker med handicap.

I forbindelse med folketingsvalget i juni gennemførte P4 Vestjylland en rundspørge til partierne og spurgte efter tilgængeligt valgmateriale. Her var det kun Enhedslisten, der havde tænkt på vælgere med handicap og lavet tilgængeligt materiale.

Også valghemmeligheden er en udfordring. Har man et synshandicap eller et andet handicap, der forhindrer én i at læse stemmesedlen eller sætte krydset, skal man tydeligt give udtryk for, hvem man ønsker at stemme på over for de to personer, som man skal have med sig ind i stemmeboksen. Her bør findes bedre løsninger.

 

Demokratisk deltagelse på dagsordenen

Vi satte demokratisk deltagelse på dagsordenen i forbindelse med folketingsvalget i juni.

Vores formand medvirkede i P1 morgen og fortalte om konsekvenserne af at miste sin stemmeret, når man kommer under værgemål, havde et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis med direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, og satte spot på emnet i en af sine valgblogs.

Vi har også haft historier i pressen om udfordringerne for blinde eller svagtseende, der skal sætte kryds på valgdagen og om mennesker med handicap, som har oplevet at blive afvist på valgstedet, fordi de valgtilforordnede ikke er godt nok inde i reglerne om at have en hjælper med inde i stemmeboksen.

Demokratisk ligeværd var et af temaerne på vores årsmøde i 2015 i anledning af 100-året for 1915-grundloven og kvindernes valgret. Et panel bestående af direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, ekspert i handicaphistorie, Birgit Kirkebæk, Ph.d. studerende Anne Engelst Nørgaard, formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen og formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær diskuterede, hvordan vi kommer i mål med demokratisk ligeværd.

 

Vi anbefaler

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at:

  • Folketinget afskaffer fratagelsen af stemmeretten for personer under værgemål.
  • Regeringen tager initiativer til at sikre, at flest muligt får muligheden for at afgive deres stemme uden hjælp.
  • Regeringen, kommunerne og de politiske partier laver tilgængelige materialer, arrangementer med videre, så mennesker med handicap får bedre mulighed for at deltage i demokratiet.