Demokratiske benspænd

”Det er én stor nedtur, hver gang der er valg”. Lasse har været politisk aktiv i en årrække, men har opgivet sit politiske arbejde, fordi han ikke kan stemme. Lasse har nemlig mistet stemmeretten, da han er under § 6 værgemål. Det vil sige, at man har en værge, som hjælper med økonomiske anliggender. Men når man bliver erklæret uegnet til at styre sin økonomi under § 6 værgemål, så mister man også retten til at stemme ved valg. Lasse er ikke den eneste, der har store udfordringer. Mange mennesker med handicap kan have svært ved at udnytte deres demokratiske rettigheder på lige fod med andre, da eksempelvis de fleste valgmaterialer ikke er tilgængelige. Og hvis man har brug for hjælp i forbindelse med selve stemmeafgivelsen, skal en valgtilforordnet overvåge, at krydset bliver sat det rigtige sted. Men så har man ikke samme valghemmelighed som alle andre.

 

Benspænd tæt inde på livet
På Folkemødet i juni arrangerede vi en paneldebat i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder, hvor vi diskuterede de benspænd, mennesker med handicap møder i vores demokrati. Vi havde inviteret fire mennesker med forskellige handicap til at fortælle om de benspænd, som de har inde på livet: Fratagelse af stemmeretten, manglende tilgængelighed til information, kravet om en valgtilforordnet i stemmeboksen og reaktionen på at være politisk aktiv med et handicap. Lasse var en af dem, og for ham har stemmeretten stor symbolsk betydning. Han håber derfor på, at han en dag får stemmeretten tilbage: ”Den dag, jeg kan gå ned og få lov til at sættes mit kryds, vil der blive fest i det lille hjem”.

 

Vigtigt at tage demokratiske benspænd alvorligt
Det Centrale Handicapråd arbejder for, at alle har lige adgang til demokratiet. For uanset om relativt få stemmer kan afgøre valget mellem blå og rød blok, må vi tage de demokratiske benspænd alvorligt, hvis vi skal bryste os af at have demokrati for alle. Tak til Stine Brix (handicapordfører for Enhedslisten), Martin Dahl (partisekretær for Det Konservative Folkeparti), Susanne Olsen (formand for Dansk Handicap Forbund) og Jonas Christoffersen (direktør for Institut for Menneskerettigheder) for en god og levende debat på Folkemødet.

 

 

”Grundloven skal sikre demokratisk ligeværd for alle. Også mennesker med handicap. Jeg oplever desværre stadig, at jeg ikke bliver betragtet som en ligeværdig demokratisk borger, fordi jeg er blind. Jeg møder ganske vist udfordringer ved den måde, som demokratiet fungerer på, men det handler om rammerne, og dem kan man altid gøre noget ved. Derfor er det på tide gøre op med den holdning, der ligger bag: At et handicap kan stå i vejen for at stemme og i øvrigt deltage i demokratiet på lige fod med andre.”
-Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og næstformand i Det Centrale Handicapråd.

Læs mere om Thorkilds arbejde i rådet.

 

Her kan du læse mere om paneldebatten.
 

Hør Lasse fortælle om, hvordan det føles at have fået frataget stemmeretten:

Her kan du finde videoer med andre vidneudsagn.

Her kan du læse om, hvad vi ellers lavede på Folkemødet.