Diskriminationsforbud

Stegtegning af en person med en blindestav. Der er et forbudt-skilt over personenEt forbud mod diskrimination af mennesker med handicap er på trapperne, men der har været delte meninger om indholdet.

I starten af året meldte børne- og socialminister Mai Mercado ud, at regeringen vil arbejde for et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Det vakte stor begejstring i handicapverdenen, og ministeren fik en varm modtagelse, da hun gæstede rådet i februar.
 

Lang vej til enighed

Senere på året stod det klart, at det ikke var nogen nem opgave at komme frem til et diskriminationsforbud, som alle kunne bakke op omkring. Særlig to punkter gav anledning til debat. Rimelig tilpasning og fysisk tilgængelighed var nemlig ikke en del af lovforslaget. Det Centrale Handicapråd opfordrede derfor ministeren, embedsværket og politikerne til at tage imod alle konstruktive forslag, der ville komme, når lovforslaget skulle i høring.
 

Rådet giver høringssvar

Det Centrale Handicapråd valgte at give et høringssvar, da diskrimination af mennesker med handicap er et helt centralt emne i rådets arbejde med FN’s handicapkonvention. I høringssvaret lagde rådet særligt vægt på tre elementer, der er afgørende for, om forbuddet får den ønskede effekt:
 

Rimelig tilpasning: Forbuddet bør omfatte rimelig tilpasning, hvilket FN’s handicapkomite også har opfordret Danmark til. Desuden findes der allerede et krav om rimelig tilpasning på arbejdsmarkedet.

Kommunikationsindsats: Forbuddet bør følges op af en kommunikationsindsats, så alle får kendskab til de rettigheder og pligter, der følger af loven.

Evaluering af effekt: Det er vigtigt at evaluere, om loven får den ønskede effekt. Evalueringen bør også fokusere på lovens indvirkning på holdninger til mennesker med handicap.

Vi ser frem til at se den endelige version af diskriminationsforbuddet, når det bliver vedtaget i 2018. Uanset den præcise ordlyd af udformning vil forbuddet have en betydelig signalværdi om respekt og tolerance og være et vigtigt skridt i retning af ligebehandling af mennesker med handicap.
 

Læs rådets høringssvar til lovforslaget om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, september 2017.
Læs formandens debatindlæg om diskriminationsforbuddet på Altinget Social, september 2017.
 

Rådets anbefalinger:

1. Regeringen skal iværksætte en kommunikationsindsats, så loven kommunikeres klart ud, og ingen af de relevante aktører er i tvivl om, hvad der er diskrimination ifølge loven.
2. Regeringen skal efter tre år evaluere, om loven har haft den ønskede effekt.