Endelig en handlingsplan

I oktober 2013 fik vi en handicappolitisk handlingsplan ’Et samfund for alle’, som er regeringens strategi for, hvordan vi implementerer FN’s handicapkonvention i Danmark. Det Centrale Handicapråd er positiv over for handlingsplanen, fordi den lægger mange gode spor ud for handicappolitikken i Danmark. 

Handicappolitisk handlingsplan

Regeringens ønske om øget inklusion i samfundet samt visionerne om selvbestemmelse og fokus på ressourcer og potentialer hos mennesker med handicap er helt centrale for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundet på lige fod med andre.

 

Regeringen har fulgt flere anbefalinger
Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, roste handlingsplanens initiativer i forhold til uddannelse, teknologi og viden, ligesom styrkelsen af medborgerskabet for mennesker med handicap nu får et skub i den rigtige retning. Det sker blandt andet med et lovforslag om, at mennesker med handicap kan afgive deres stemme på et andet afstemningssted, som er tilgængeligt for dem. Ligesom der bliver arbejdet frem mod at sikre, at flere kan stemme uden hjælp, samt at de kommunale handicapråd bliver styrket gennem forskellige netværksaktiviteter.

Nogle af initiativerne i handlingsplanen ligger direkte i forlængelse af de mange konkrete anbefalinger, som Det Centrale Handicapråd har givet til den arbejdsgruppe, der har stået bag handlingsplanen. Det allervigtigste for os er, at handlingsplanen styrker inklusionen i samfundet og giver mennesker med handicap mulighed for selv at bestemme over deres eget liv.

 

Plan mangler konkrete mål
Så langt så godt. Handlingsplanen rummer ikke mange konkrete mål, og Tue Byskov Bøtkjær anerkender, at planen kommer i en tid med få ressourcer, men kunne alligevel godt ønske sig nogle mere konkrete ambitioner:

”Pengene er små, det er vilkårene. Derfor handler det om at sætte en udvikling i gang, hvor vi skaber forbedringer over tid, bruger pengene bedre og gør folk så selvhjulpne som muligt. Men her savner jeg både nogle mere konkrete værktøjer til at få mere for pengene og tænke investering i mennesker. Og især savner jeg nogle klare mål for, hvad der skal opnås med de mange initiativer. Vi har for eksempel foreslået et mål om at øge beskæftigelsen for mennesker med handicap fra 44 til 55 procent over syv år,” udtalte rådets formand i forbindelse med offentliggørelsen af handlingsplanen.  

Handlingsplanens succes afhænger af, hvordan den konkret bliver fyldt ud, og derfor følger vi løbende med i arbejdet for at omsætte ambitionerne til konkrete skridt. En konkret udløber af handlingsplanen for Det Centrale Handicapråd er arbejdet med at formulere en holdningsstrategi, der skal fremme positive holdninger til mennesker med handicap.

 

Her kan du læse den handicappolitiske handlingsplan: Et samfund for alle.

Her kan du læse mere om holdningsstrategien.