Flere med handicap i job

 

En vigtig måde at blive inkluderet i samfundet er ved at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.
Derfor er det vigtigt, at personer med handicap kan have et arbejde på det almindelige arbejdsmarked.
 

Mange personer med handicap er uden for arbejdsmarkedet:
I 2010 var kun 47 procent af personer med handicap i job.
Procenten for, hvor mange mennesker uden handicap, der var i job, var 77 procent.
Vi vil arbejde for, at denne forskel bliver mindre.
 

Vores mål er, at flere personer med handicap får et arbejde.

Målet er i tråd med handicapkonventionen, som siger, at vi i Danmark skal styrke mulighederne for job og karriere for mennesker med handicap - både i den offentlige og den private sektor.

Her kan du læse mere om baggrunden for temaet, initiativer og finde materiale.

 

 

 

 

"Arbejde giver selvværd"

Rådsmedlem Henning Gade er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.
Han synes, at det er vigtigt at få flere mennesker med handicap i job - både for samfundet, fordi flere mennesker på arbejdsmarkedet kan være med til at skabe vækst, og vigtigt for det enkelte menneske, fordi dét at yde noget giver mennesker selvværd.
De pointer vil han gerne sprede igennem arbejdet med rådets tema "Flere med handicap i job."
 

Se, hør og læs hans synspunkter i videoen her til venstre.
 

Du kan læse mere om Henning  Gades arbejde i rådet her.

 

 

 

Eksperter på camp om beskæftigelse

Den 1. februar 2012 afholdt Det Centrale Handicapråd en ekspertcamp om beskæftigelse.
45 deltagere udviklede ideer til, hvordan flere personer med handicap kan få eller blive i et job.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen kiggede også forbi.

Du kan se en video om campen her til højre.
 

Campen har sin egen hjemmeside, hvor du kan se flere videoer og billeder og læse om baggrunden, oplæggene og resultaterne - besøg siden her.

 

 

 

Foto af forside af rådets idekatalog med ideer til, hvordan man får flere personer med handicap i arbejde.

Ideer til, hvordan man får mennesker med handicap i job

På rådets ekspertcamp i februar 2012 kom de 45 deltagere med ideer til, hvad man kan gøre for at få flere mennesker med handicap i job.
Alle ideerne blev samlet i et idekatalog.

Her kan du læse idekataloget om, hvordan man får flere mennesker med handicap i job.

Du kan også downloade kataloget ved at klikke på ikonet til venstre.

 

 

 

 

Påvirkning af politikere

Vi har løbende forsøgt at påvirke politikerne direkte med de ideer, der udsprang af beskæftigelsescampen.

Vi har gjort Beskæftigelsesministeren og Folketingets arbejdsmarkedspolitiske ordførere opmærksomme på ideerne.

Og vi har givet ideerne videre til Social- og Integrationsministeriet, så ideerne kan indgå i ministeriets arbejde med en ny handlingsplan på handicapområdet.

Vi håber, at politikerne vil tage vores stafet op og gå videre med vores ideer i det politiske system.

 

 

VIDSTE DU...

At CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats - har lavet en hjemmeside med inspiration til både virksomheder og personer med handicap?

Her fortæller 15 virksomhedsledere om deres erfaringer med at ansætte folk med handicap.

Og 15 personer med handicap fortæller om deres job, og hvordan de fik det.

Her kan du besøge CABIs hjemmeside om job til personer med handicap.