Folkemøde 2014

For andet år i træk tog Det Centrale Handicapråd på Folkemødet for gå i dialog med politikere og organisationer, som er vigtige for vores arbejde med at skabe lige muligheder og et mere inkluderende samfund for mennesker med handicap.

På Folkemødet satte vi fokus på holdninger til handicap som et led i vores arbejde med at udforme en holdningsstrategi, der skal fremme positive holdninger til handicap. Ved to pop-up events spurgte vi almindelige folkemødedeltagere, hvilke holdninger der kan spænde ben for, at mennesker med handicap kan deltage på lige fod med andre i samfundet. Deres input brugte vi efterfølgende i en paneldebat, hvor vi havde inviteret DGI, KL, ISS og Sammenslutningen af Unge med Handicap til at diskutere, hvordan vi fremmer positive holdninger til handicap. Deltagerne præsenterede hver deres vision for, hvordan mennesker med handicap kan blive en større del af samfundets mangfoldighed. Vi fik mange gode input med hjem til inspiration for vores arbejde.

 

Debat og talkshow
På Folkemødet stod vi også for en paneldebat om demokrati i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. Her diskuterede vi de benspænd, som mennesker med handicap møder, når de stemmer ved valg eller bruger deres politiske rettigheder på andre måder, for eksempel som medlem af en partiforening. Forud for arrangementet havde vi fået fire mennesker med forskellige handicap til at fortælle om deres oplevelser med at deltage i demokratiet. Deres vidneudsagn var indspark under debatten, hvor Stine Brix (handicapordfører for Enhedslisten), Martin Dahl (partisekretær for Det Konservative Folkeparti), Susanne Olsen (formand for Dansk Handicap Forbund), Jonas Christoffersen (direktør for Institut for Menneskerettigheder), og Tue Byskov Bøtkjær (formand for Det Centrale Handicapråd) deltog.  De input, vi fik under debatten, tager vi med videre i vores arbejde med at skabe demokratisk ligeværd for mennesker med handicap.

Ved vores arrangementer på Folkemødet mødte vi både nuværende og fremtidige samarbejdspartnere og fik mange gode input til, hvordan vi fremmer positive holdninger til handicap og demokratisk ligeværd.  Derudover interviewede vi offentligt kendte danskere til Det Handicappede Talkshow.

Tilskuere til debat om demokratiske benspænd.

Vidoeoptagelser til pop up-eventChristina Davidsen har besøg af Farshad Kholghi i Det Handicappede Talkshow.

Her kan du se flere billeder fra Folkemødet 2014.

Her kan du læse mere om holdningsdebatten og se interview med paneldeltagerne.

Her kan du læse mere om paneldebatten om demokrati.

 

Her kan se alle tre afsnit af Det Handicappede Talkshow:

Afsnit 1. 

Afsnit 2.

Afsnit 3.