Formandens forord

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær

Velkommen til Det Centrale Handicapråds årsberetning 2013-2014.

Sommetider kan det være svært at se resultaterne af det arbejde, man laver, men for 2013-2014 har jeg ikke svært ved at få øje på mange gode resultater og skridt i den rigtige retning, både i forhold til rådets arbejde og på handicapområdet generelt.

 

Da Folketinget i maj besluttede at tiltræde tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention sendte Danmark et vigtigt signal om ligeværdighed og respekt for danskere med handicap. Med protokollen får danskere, der lever med et handicap, nemlig mulighed for at klage til FN, hvis deres rettigheder bliver krænket. Et andet vigtigt politisk signal om ligeværd fik vi med regeringens handicappolitiske handlingsplan ’Et samfund for alle’, som rådet har ydet et væsentligt bidrag til. Handlingsplanen viser, at der fra politisk side er fokus på, at vi skal blive bedre til at inkludere mennesker med handicap i samfundet. Jeg er særlig glad for handlingsplanens fokus på ressourcer og potentialer. For vi glemmer alt for ofte, at de fleste kan og vil bidrage, hvis blot rammerne for det er til stede. Men hvis visionerne ikke blot skal forblive fine ord på papiret, er det vigtigt, at vi alle sammen tager ansvar, gør op med berøringsangsten og møder hinanden i øjenhøjde.

 

Her i rådet er vi gået i gang med forarbejdet til den strategi, regeringen har bedt os om at udarbejde i forhold til, hvordan vi kan fremme positive holdninger til mennesker med handicap. Det er ingen nem opgave, men vi glæder os til at komme med vores bud på, hvordan vi slipper fordommene og fremmer forståelsen. 

At danskere med handicap langsomt bliver en mere ligeværdig del af samfundet har vist sig på flere områder. Vi ser det blandet andet i folkeskolen, hvor inklusion af elever med fysiske og psykiske handicap for alvor er i gang. I samarbejde med Skole og Forældre har vi givet vores bidrag til en god inklusion med projektet ’Forældre Fremmer Fællesskabet’. Forandringerne møder vi også i mediebilledet. Eksempelvis da DR kørte kampagnen ’Usynligt syg’, som på forbilledlig vis angreb fordomme med indlevelse og indsigt. I rådet har vi længe gjort opmærksom på, at en mangfoldig repræsentation i medierne smitter af på vores opfattelse af samfundet og vores medmennesker. Derfor var jeg rigtig glad, da DR Sporten på vores opfordring tog initiativ til at finde en studievært med handicap til de Paralympiske Lege 2016. 

 

Men ingen roser uden torne. Der er områder, hvor vi stadig er langt fra mål. Det er for eksempel langt fra godt nok, når mennesker med handicap ikke kan finde hoved og hale i, hvordan de skal begå sig i de offentlige systemer. Mødet med forskellige sagsbehandlere, et utal af paragraffer og uigennemskuelige støtteordninger kan tage pusten fra selv den mest handlekraftige borger. Og når sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen oven i købet er lang, står det klart, at noget må kunne gøres bedre, mere effektivt og personligt. Det gælder også på arbejdsmarkedet. Her er rigtig mange mennesker med handicap sat udenfor. I samarbejde med COWI har vi lavet en rapport, der understreger, at det er en kæmpe samfundsøkonomiske gevinst, hvis mennesker med handicap kommer i beskæftigelse. Sort på hvidt har vi nu tal på, at det kan betale sig at investere i job til mennesker med handicap. Investering i mennesker er også en del af grundlaget for, at vi kan have økonomi til at støtte dem, der har størst behov på en ordentlig måde – for eksempel når det handler om nødvendig ledsagelse på ferier og til fritidsaktiviteter. Det må vi kunne klare.

 

Det er dog ikke altid økonomien alene, der forhindrer, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet. Viden er også en vigtig faktor. Derfor udgav rådet i foråret pjecen ’Mennesker med handicap i Danmark’, som giver et overblik over, hvem – og hvor forskellige - mennesker med handicap er. Udover at sprede viden er formålet med pjecen at skabe opmærksomhed omkring handicap. For heldigvis er det sjældent ond vilje, men snarere uopmærksomhed over for mennesker med handicap, der er den største forhindring for at deltage i samfundets aktiviteter. Den uopmærksomhed skal vi have gjort op med. For alle mennesker, med eller uden handicap, er en vigtig del af samfundet.

 

God læselyst!

Tue Byskov Bøtkjær,                                        

Formand for Det Centrale Handicapråd.
Personligt udpeget af socialministeren.

 

Her kan du læse mere om formanden og hans arbejde i rådet.