Formandens forord

Billede af formand for Det Centrale Handicapråd, Anette LaigaardI løbet af 2017 har rådet taget fat på tunge og vigtige emner. Særlig tre emner har fyldt meget i rådets arbejde det seneste år: Beskæftigelse, tillid og holdninger. Det er tre meget forskellige områder, men fælles for dem er, at alle har stor indvirkning på livet for mennesker med handicap.
 

Flere i job kræver en indsats af alle

Lad os starte med beskæftigelse. Vi ved, hvor meget det betyder for mennesker at få og fastholde et job. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver en særlig indsats fra både arbejdsgiver, det offentlige og borgeren selv. Det Centrale Handicapråd har sendt beskæftigelsesministeren en række konkrete forslag til, hvad der kan gøre det nemmere for mennesker med handicap at få foden inden for på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at disse forslag kommer ud at arbejde. Rådet har også været en del af projektet ’Disrupted’, der har set på, hvilke jobfunktioner robotter og ny teknologi vil overtage i nærmeste fremtid. Desværre sidder mange mennesker med handicap i de job, som den nye teknologi udkonkurrerer. Men vi må ikke se denne forudsigelse som et dommedagsscenarie. Vi bør i stedet rette fokus mod alle de muligheder, som den nye teknologi giver for at hjælpe folk med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet. 

 

Tillidskløften skal brydes

Vi ved, at der er en tillidskløft mellem borgere med handicap og sagsbehandlere. Jeg har deltaget i forskellige diskussioner og debatter i årets løb, hvor jeg er blevet bekræftet i dette. Heldigvis har jeg også fået indblik i, at mange kommuner allerede har sat initiativer i værk, der skal styrke tilliden og forbedre sagsbehandlingen. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at dele disse gode erfaringer. Og jeg håber, at de nye kommunale handicapråd, som træder til i starten af det nye år, vil presse på for at få sat tillid på dagsordenen i kommunerne.
 

Mange gode initiativer for at fremme positive holdninger

Endelig kan vi ikke komme uden om, at der fortsat er behov for at arbejde med holdninger til mennesker med handicap. Det er meget uheldigt, når fordomme forhindrer folk i at få et job eller deltage i sociale fællesskaber. Det Centrale Handicapråd har i årets løb sat forskellige initiativer i værk, der skal vise, at mennesker med handicap er en naturlig del af samfundet – og ikke mindst: At personer, der har et handicap, er lige så forskellige som alle andre. Vi har blandt andet lavet en guide til, hvordan mennesker med handicap kan blive bedre repræsenteret i kommunikation fra offentlige myndigheder, vi har holdt oplæg på jobcentre, vi har startet en dialog med centrale aktører fra foreningslivet, og vi har sat fokus på holdninger til handicap på vores årsmøde. Arbejdet med at flytte holdninger er et langt sejt træk. Det er ikke noget, som ikke sker fra den ene dag til den anden. Men det kan lykkes, hvis alle i samfundet gør en aktiv indsats.
 

Tak for denne gang

Da jeg stopper som formand for Det Centrale Handicapråd ved årsskiftet, vil jeg slutte med en stor tak til alle rådsmedlemmer, politikere, fagfolk og mennesker med handicap, som jeg har mødt gennem mit virke som formand. Alle har bidraget med gode og konstruktive perspektiver til, hvordan vi sikrer lige forhold for mennesker med handicap. Jeg ønsker held og lykke til den nye formand – sammen med rådet har han en stor opgave i fortsat at bringe vigtige problemstillinger på banen.

 

Tak for et godt år!

Anette Laigaard,
Formand