Forord af ministeren

 

Socialminister Manu Sareen”Hvordan er det at være normal?” Det var et af de spørgsmål, jeg blev stillet i Det Handicappede Talkshow, som du kan læse mere om her i beretningen. Spørgsmålet var et af dem, der virkelig fik mig til at klappe munden i for et øjeblik. For hvordan definerer vi egentlig det at være normal? Omvendt er vi sjældent i tvivl, når det handler om, hvad det vil sige ikke at være normal. En kategori, mange af os ofte placerer mennesker med handicap i.

Mit møde med talkshowets vært Christina bekræftede, hvor vigtigt det er, at vi mødes på kryds og tværs af handicap, hudfarve, seksualitet osv. For sandheden er jo, at så snart vi lærer hinanden at kende, ser vi ikke alt det, der afviger fra normen.  Vi får sluppet berøringsangsten og ser det menneske, der er bag. 

Og sådan skal det være. For vi skal have et samfund, hvor der er plads til os alle sammen. I den forbindelse er jeg utrolig glad for, at Danmark har tiltrådt tillægsprotokollen til FN’s handicapkonvention. Jeg ser det som et klart udtryk for Danmarks ønske om et samfund med ligeværd, lige muligheder og lige deltagelse for alle. 

 

Det er også målet for den handicappolitiske handlingsplan, regeringen fremlagde i efteråret 2013. Handlingsplanen handler kort sagt om at skabe et mere mangfoldigt og ligeværdigt samfund. Og hvad betyder så det?

Det betyder, at vi skal skrue samfundet sammen på en måde, hvor alle får mulighed for bruge det, de kan og vil, og til at bidrage til det samfund, de lever i. For eksempel ved at tage en uddannelse, komme i beskæftigelse eller være aktiv som frivillig. Noget som ikke kun er til gavn for Mie med udviklingshæmning, men også for samfundet.

Og det betyder, at alle mennesker – uanset om de er tynde eller tykke, rødhårede eller har et handicap - skal kunne være med i hverdagens fællesskaber: I folkeskolen, på arbejdspladsen eller til den lokale vejfest.

Sådan er det langt fra i dag. For eksempel viser en undersøgelse lavet af Socialstyrelsen sidste år, at hver tredje dansker ikke ønsker at drikke deres café latte ved siden af en spastiker eller en person med udviklingshæmning på en café.

 

Vi har med andre ord et stort stykke arbejde foran os, når det handler om inklusion. Det kræver, at alle gør en indsats. Kommuner, regioner og os alle hver især. Men der er også brug for engagerede og professionelle spillere, der kan klæde os politikere på til at træffe de bedst mulige beslutninger. Her spiller Det Centrale Handicapråd en vigtig rolle.

Rådet er bredt sammensat af rådsmedlemmer lige fra arbejdsmarkedets parter over myndigheder og handicaporganisationer til særligt udvalgte vidensfolk. Det giver en unik mulighed for at komme med tværgående løsningsmodeller, der er holdbare i det lange løb.

Derfor er jeg glad for at have Det Centrale Handicapråd i spidsen for udviklingen af en ny langsigtet strategi, der skal fremme positive holdninger til mennesker med handicap. Og glæder mig til næste års gode med- og modspil.

 

Rigtig god læselyst med Det Centrale Handicapråds årsberetning!

 

Manu Sareen, 

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

 

Her kan du læse mere om ministeren.