Forvandlende fortællinger

Mennesker med handicap får professionel hjælp og lærer redskaber, til at formidle deres historie, så både de selv og andre får større indblik i deres liv med handicap – og ikke mindst deres personlighed.

Fortælleforløbet kan afsluttes med et event på en café eller lokal scene, hvor venner og familie og andre interesserede inviteres til at høre fortællingerne. Dette kan indgå som en del af et event i ideen om en Handicapfestival. Fortælleforløbet kan eventuelt kobles sammen med ideen omkring Portrætfilm, da fortællingerne kan integreres i, eller dokumenteres til senere brug, i disse film.

Mennesker med handicap får gennem formidlingen, større erfaring med, hvordan de forholder sig til deres egen historie, samt hvordan de ønsker, at andre skal forholde sig. Selve det at stille sig op på en scene og fortælle om ens handicap vil også være med til at nedbryde nogle tabuer, og fortællerne vil fremstå som stærke personer.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Handicapforeninger kan gennem fonde søge støtte til at afholde forløb med Forvandlende Fortællinger eller lignende foretagender.

INSPIRATION

Forvandlende fortællinger holder fortælleworkshops, der blandt andet gav projektet #Erdusindssyg? Samarbejde mellem Forvandlende fortællinger og depressionsforeningen kan blandt andet ses på Youtube

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.