Gode historier i pressen

Omtale i medierne er vigtig for at skabe synlighed omkring rådets arbejde og sætte fokus på de temaer, som vi arbejder med. Synligheden er vigtig for både at nå ud til den brede befolkning og beslutningstagerne. Derfor gør vi, hvad vi kan for at sætte vigtige handicapsager på dagsordenen.

Det er lykkedes ved flere lejligheder i 2013-2014, hvor rådet fik spalteplads i aviserne og taletid i radio og TV.   

  • Fra august 2013 til juli 2014 var vi i medierne 348 gange.
  • Rådet blev citeret i både dagblade, regionale- og lokalaviser, fagblade, TV, radio og på nettet.
  • 18 gange har vi haft egne indlæg i medierne.

    (Kilde: Infomedia + egne registreringer)

Det er cirka 100 flere pressehits end forrige år. Forklaringen på resultatet skyldes først og fremmest, at enkelte historier er slået stærkt igennem. Det gælder vores rapport om de samfundsøkonomiske gevinster ved, at personer med handicap kommer i job samt vores foranalyse af undersøgelser om diskrimination og holdninger til handicap.

 

Høje tal og Hans Jørgen hitter
I rapporten lød en af konklusionerne, at det vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 10 milliarder kroner, hvis blot én procent af de danskere, der har et handicap eller en længerevarende sygdom, kommer i beskæftigelse frem for førtidspension i løbet af de næste 10 år. Her var medierne hurtige til at fange det store milliardbeløb. I løbet af den weekend, rapporten blev offentliggjort, blev der bragt omkring 25 artikler baseret på rapporten. Formanden kom også i både radio og tv.

”Ville du sætte dig ved siden af Hans Jørgen?”  Sådan lød overskriften på den historie, som en journalist fra Jyllands-Posten skrev, efter hun havde læst vores foranalyse af undersøgelser om holdninger til personer med handicap. Her er konklusionen, at selvom de fleste af os har positive holdninger over for personer med handicap, så bliver vi usikre, når det kommer til konkrete situationer som restaurantbesøg og togture. For eksempel vil mere end hver tredje dansker ikke sætte sig ved nabobordet til en spastiker eller udviklingshæmmet på en café.  Dét var en historie med et menneskeligt ansigt, som pressen var svært begejstrede for, og snart rullede den i alle større og mindre medier. I alt resulterede foranalysen og historien om Hans Jørgen i 89 pressehits.

 

Debat om tillægsprotokol, inklusion og retsikkerhed
Rådets formand, Tue Byskov Bøtkjær, har også deltaget aktivt i handicapdebatten med egne debatindlæg, hvor han har slået et slag for et samfund med plads til alle uanset handicap og kommet med anbefalinger til, hvordan vi opnår det. Nogle af de sager og debatter, formanden har kommenteret, er tillægsprotokollen, inklusion i folkeskolen, retssikkerhed, regeringens handicappolitiske handlingsplan og repræsentation af mennesker med handicap i medierne. Det er blevet til 18 debatindlæg fra formandens side i løbet af året. Hertil kommer en række blogindlæg på rådets hjemmeside, hvor formanden kommenterer aktuelle ting på den handicappolitiske dagsorden.   

 

       Rådets formand, Tue Byskov Bøtkjær, bliver interviewet af TV2 News under Folkemødet på Bornholm.

 

Her kan du læse se indslaget med formanden i nyhederne på TV2, hvor han fortæller om de samfundsøkonomiske gevinster ved, at personer med handicap kommer i beskæftigelse.
Her kan du læse Jyllands-Postens historie om dværgen Hans Jørgen og de fordomme, han møder.