Guide til kommunikation

Ideen er at lave en online guide eller App til god kommunikation, så der er mulighed for bedre møder, imellem mennesker med et handicap, der hæmmer kommunikation, og andre.

Guiden skal være nem at gå til for alle, uanset kontekst og kvalifikationer. Den skal indeholde basisredskaber, som kan vejlede og hjælpe omgangskreds og nye bekendtskaber og være mere generel kilde til information for folk, der ønsker at øge og supplere deres kommunikative kompetencer.

 

Mulige kategorier en App eller guide kan tage op:

  • Tips og tricks til non-verbal kommunikation.
  • Spørg igen, det gør ikke ondt!
  • Hvad siger du… eller vent, hvad mener du?
  • Sådan skaber du plads til at lytte og/eller at blive hørt.

Mennesker med handicap skal igennem guiden få bedre muligheder for at blive mødt og hørt, uanset deres kommunikationsudfordringer. Samtidig kan en guide fjerne berøringsangst hos andre mennesker og gøre op med uvidenhed, ved at stille viden og redskaber til rådighed for den enkelte.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Handicapforeninger og hjælpemiddelproducenter kan indgå samarbejde. Initiativet kan også komme fra offentlige myndigheder.

INSPIRATION

Der findes tilsvarende guide-apps til eksempelvis at kunne møde og hjælpe blinde mennesker: nemt og værdigt at hjælpe blinde mennesker.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.