Handicap i medierne

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Hver femte dansker mener selv, at han eller hun har et handicap. Det viser store spørgeskemaundersøgelser fra SFI. Men hvis man ser en nyhedsudsendelse på DR, kan man godt tro, at der næsten ikke findes mennesker med handicap i Danmark.

Mennesker med handicap fylder nemlig kun 0,47 procent i nyhedsudsendelserne, selv om de udgør 15,9 procent af befolkningen. Det viser den første undersøgelse af mennesker med handicap og nyhedsmedierne i Danmark, som Det Centrale Handicapråd har fået lavet. 

Undersøgelsen viser også, at når personer med handicap optræder, er det på en måde, der er med til at underbygge stereotyper og at mennesker med handicap bliver identificeret med deres handicap. 

Hvorfor er det vigtigt?

Mediebilledet påvirker vores holdninger. Den måde man optræder på i mediebilledet, har betydning for, hvordan man opfattes i befolkningen og om man har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det gælder også mennesker med handicap.

Derfor vil vi gerne være med til at ændre hvordan mennesker med handicap fremstilles i medierne.

Til toppen af siden

Mål

  • Vi arbejder for større repræsentation af mennesker med handicap i mediebilledet – og vi synes det er vigtigt, at man kan se, at et handicap er en del af livet, som indgår i en almindelig hverdag for mennesker, der er lige så forskellige, som mennesker uden handicap. 
  • Vi ønsker, at de historier, der fortælles om mennesker med handicap, fokuserer på mennesket og ikke kun handicappet.
  • Vi ønsker, at mennesker med handicap får flere muligheder for at udtale sig på egne vegne.
  • Vi ønsker at se flere mennesker med handicap i mediebillet, der optræder som eksperter i sammenhænge, der ikke omhandler handicap.

Initiativer

Overordnet: Vi har dokumenteret, hvor meget mennesker med handicap fylder i nyhedsmedierne.  Nu arbejder vi for en mere mangfoldig repræsentation ved at gå i dialog med aktører, som har betydning for repræsentationen af mennesker med handicap i nyhedsmedier og i offentligheden.

1.    Ulla Kehlet og Amaya Bøgeskov, to studerende ved  Danmarks Pædagogiske Universitet offentliggjorde i juni resultaterne fra deres speciale af repræsentationen af mennesker med handicap i DR's nyhedsudsendelser på Folkemødet på Bornholm. Du kan læse specialet her

2.    Vi er i dialog med toneangivende medier om deres rolle og betydning for repræsentationen med handicap. Vi har blandt andet mødtes med Politiken, Jyllands-Posten og DR. Med inspiration fra disse møder arbejder vi på en oversigt over eksperter og andre personligheder med et handicap.

3.    I marts 2012 kontaktede vi Generation i – en non-profit bevægelse, der arbejder for at øge forståelsen for forskelligheder i Danmark. Vi gjorde opmærksom på problemstillingen omkring mangfoldighed i offentligheden og underrepræsentationen af mennesker med handicap. Efterfølgende har blogger og debattør Sarah Glerup skrevet et indlæg på siden, som du kan læse her. (Sarah Glerup er cand.mag. i film- og medievidenskab og har skrevet speciale om, hvordan mennesker med handicap bliver repræsenteret i danske film.) Jakob Nossell har også bidraget til siden. Du kan læse indlægget her. (Jakob Nossell er komiker og journaliststuderende, og har blandt andet medvirket i den satiriske dokumentarserie "Det røde kapel").

4.    I november 2011 mødtes vi med Mia Ahlgren fra Handicap Förbunden i Sverige om deres undersøgelse om handicap i medierne og efterfølgende initiativer.

5.    I november 2011 mødtes vi med to forskelige grupper af filmproducenter om deres ideer til dokumentarfilm om mennesker med handicap.

Materialer

1. "Lighed, ulighed eller usynlighed". Et studie af repræsentation af mennesker med handicap i DR's nyhedsudsendelser. Aarhus Universitet. Undersøgelsen lavet for Det Centrale Handicapråd.

2. "Bilden av funktionshinder - En studie av nyheter i Sveriges Television." Af Marina Ghersetti, 2007, Göteborgs Universitet.
Dette er en undersøgelse af, hvor meget og hvordan mennesker med handicap repræsenteres i udvalgte, svenske medier.

3. Baggrundspapir om repræsentation af mennesker med handicap i medierne.
Dette er et papir, som i store træk opridser vores indtryk af, hvordan mennesker med handicap repræsenteres i medierne. Heri kan man også læse, hvordan medier i andre lande prøver at øge repræsentationen af mennesker med handicap.

4. Sarah Glerups blog
Her kan du læse Sarah Glerups blog, der handler om mediefremstillingen af mennesker med handicap.