Handicap i medierne

Mediebilledet påvirker folks holdninger og er med til at udvide og udfordre befolkningens opfattelser af, hvordan livet kan leves.
Undersøgelser fra andre lande viser, at mennesker med handicap sjældent har en neutral rolle i mediebilledet. De bliver ofte vist enten i en offerrolle eller som eksempel på et liv, der leves på trods af omstændighederne. Desuden repræsenteres mennesker med handicap ikke antalsmæssigt svarende til, hvor stor en del af befolkningen, der har et handicap.

Det vil rådet ændre på. For den måde, vi allesammen bliver præsenteret på i medierne, har betydning for, hvordan vi allesammen opfatter hinanden. Og bliver man underrepræsenteret eller præsenteret som offer, kan det have negativ betydning for ens mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre.
Desuden står der i handicapkonventionen, at Danmark skal arbejde for at bekæmpe stereotyper - blandt andet i medierne - og øge bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.
 

Vores mål er...

  • en større repræsentation af mennesker med handicap i mediebilledet.
  • at de historier, der fortælles om mennesker med handicap, fokuserer på mennesket og ikke kun handicappet.
  • at mennesker med handicap får flere muligheder for at udtale sig på egne vegne.
  • at se flere mennesker med handicap i mediebillet, der optræder som eksperter i sammenhænge, der ikke omhandler handicap.

 

"Vi er ikke svage"

Rådsmedlem Stig Langvad er formand for paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer.
Han synes, at medierne ofte skaber stereotyper billeder af mennesker med handicap som svage - billeder, han er helt uenig i, og som han gennem rådets tema "Handicap i medierne" vil ændre på.
 

Se, hør og læs Stig Langvads synspunkter i videoen her til venstre.
 

Du kan læse mere om Stig Langvads arbejde i rådet her.

 

 

 

Et lykkeligt liv som grøntsag

Birger Bergmann har masser af selvironi, kampvilje og godt humør. Og baggrundsmusikken til Birgers fortælling er positiv og let - der er ingen sørgelige violiner her.

DR-dokumentaren "Mit lykkelige liv som grøntsag" er et positivt eksempel på, hvordan et menneske med et betydeligt handicap bliver fremstillet som et menneske, der er mere end bare sit handicap - han er også ægtemand og ven med masser af drømme og tanker.

Vi vil gerne se flere dokumentarer og historier som denne.

 

Du kan se traileren til dokumentaren i videoen til højre.

Traileren er desværre ikke tekstet, men i dette dokument kan du læse, hvad der bliver sagt.

 

 

 

Påvirkning af medier

Vi har løbende holdt møder med toneangivende medier om vores tema om handicap i medierne.
På møderne har vi talt med repræsentanter fra medierne om deres rolle og betydning for repræsentationen af mennesker med handicap.

Vi har blandt andet holdt møder med DR, Politiken og Jyllands-Posten.

Inspireret af disse møder arbejder vi på en oversigt over eksperter og andre personligheder med et handicap.
Medierne kan bruge oversigten i forbindelse med deres historier og indslag.

 

 

 

 

Foto af forsiden af en svensk undersøgelse om repræsentation af mennesker med handicap i medierne.Undersøgelse af mennesker med handicap i medierne

To specialestuderende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik har taget vores udfordring op om at lave en undersøgelse af, hvor meget og hvordan danske medier fremstiller og repræsenterer mennesker med handicap.
Undersøgelsen ligger med al sandsynlighed klar i foråret 2013, og vi er spændte på at se resultatet.
 

Indtil da læner vi os op ad en lignende svensk undersøgelse fra 2007. Den viser, at mennesker med handicap udgør 10 procent af den svenske befolkning, men kun udgør 0,7 promille af personer, der optræder i tv-nyhederne. Og når de gør, er det ofte i stereotype roller som ofre eller overkommere.
 

Her kan du læse den svenske undersøgelse om repræsentation af handicap i medierne. Du kan også klikke på ikonet til højre.

 

 

 

VIDSTE DU...

at man i Danmark ikke registrerer personer efter handicap?
Derfor findes der ikke et præcist antal for mennesker med handicap eller funktionsnedsættelse. Antallet afhænger af, hvordan man definerer handicap, og hvilke metoder man bruger til at undersøge.