Handicapaspekt i læreruddannelserne

Viden om handicap og mangfoldighed indarbejdes i læreruddannelsen.

Målet er, at folkeskolelærere får bedre forudsætninger for at lave mangfoldig og tilgængelig undervisning gennem en grundlæggende forståelse af forskellige handicap. At skabe og styrke disse kompetencer bredt, vil også styrke inklusionsindsatsen i folkeskolen og skabe muligheder for at den enkelte lærer har nemmere ved at tilpasse undervisningen til et mangfoldigt klasserum.

Materialer fra ideerne om Brugerlærere, Forvandlende fortællinger og Handicapportalen kan med fordel inddrages i læreruddannelsen, så der både er fokus på reelle fakta om handicap og det mere personlige perspektiv.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

De forskellige parter på skoleområdet kan sætte tilpasning af uddannelsen på dagsordenen.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra Det Centrale Handicapråds udviklingslaboratorie på Folkemødet. 2015, Bornholm.