Handicapaspekt i servicefaguddannelserne

Der indbygges et tydeligt handicapaspekt i basisforløbet i uddannelserne til de forskellige servicefag. Målet her er, at nyuddannede i servicefagene som en del af uddannelsen i kundebetjening får relevant basisviden og forståelse for hvordan man kan yde en god service til personer med forskellige former for handicap.

Det kan være en målsætning for uddannelserne at arbejde med strategier til at undgå eller overkomme eventuel berøringsangst i forhold til personer med handicap. Derved sikres en bedre arbejdsgang for den enkelte servicefagsmedarbejder, i forhold til personer med handicap, samt en bedre oplevelse for den som skal modtage eventuelle services. Derudover kan initiativet bidrage til bredt at udbrede bevidstheden om mennesker med handicap som en del af det almindelige samfundsliv.

Materialer fra ideerne om Brugerlærere, Forvandlende fortællinger og Handicapportalen kan med fordel inddrages i undervisningen, så der både er fokus på reelle fakta om handicap og det mere personlige perspektiv.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Initiativet kan komme fra flere forskellige steder.

Handicaporganisationerne, interesseorganisationer, uddannelsessteder og faglige organisationer kan være udviklere på dette projekt. Uddannelsesstederne til servicefag kan sørge for at handicapaspektet indgår i de relevante dele af de forskellige linjer af servicefag.

INSPIRATION

Der findes et kursus for dørmænd, hvor betjening af kunder med forskellige former for handicap kunne være et relevant aspekt: AMU dørmandsuddannelsen.