Handicappolitisk redegørelse

Den daværende regering kom med sin handicappolitiske redegørelse i 2016. Redegørelsen giver overblik over de forskellige ministeriers initiativer på handicapområdet.

Godt overblik - kan blive endnu skarpere

Ministeriernes Handicapudvalg gennemførte deres første redegørelse over aktiviteter og projekter på handicapområdet i januar 2016. Redegørelsen gennemgår de forskellige ministeriers initiativer på handicapområdet – enten som opfølgning på den handicappolitiske handlingsplan som den tidligere regering vedtog i 2013 eller som opfølgning på Danmarks eksamination ved FN’s handicapkomité i efteråret 2014.

Rådet roste redegørelsen, som giver et godt overblik over aktiviteterne på handicapområdet på tværs af ministerområderne. Rådet gav input til, hvordan redegørelsen kan blive endnu skarpere fremover. Redegørelsen kan for eksempel bruges til at vise udviklingen både bagud og fremadrettet, til at illustrere data på området og gengive alle vigtige udfordringer og dagsordner.

Råd: Redegørelse skal være fælles holdepunkt

Før udarbejdelsen havde rådet understreget, hvor vigtigt der er, at redegørelsen bliver et fælles holdepunkt for indsatsen. Læseren skal kunne finde og følge alle aktuelle opgaver og udfordringer i dokumentet. Rådet har også foreslået, at redegørelsen bliver debatteret i Folketinget efter at have været i høring hos en bred kreds af aktører.

Fremover giver Ministeriernes Handicapudvalg deres redegørelse for status på handicappolitikken og ministeriernes arbejde hvert andet år.

Læs den handicappolitiske redegørelse i PDF-format ved at følge dette link.