Handicapportal

Der kan oprettes en online handicapportal, som giver let adgang til information om handicapområdet. Portalen kan besvare de spørgsmål den enkelte måtte have, i forhold til et møde med en person med handicap og til området generelt. Portalen kunne have både henvisninger til de forskellige handicaporganisationer og til viden for pårørende, nysgerrige privatpersoner, fagfolk og videns-formidlere, som eksempelvis journalister. Portalen kan suppleres med personlige fortællinger fra mennesker med handicap, illustrerende filmklip eller anbefalinger til, hvordan man forholder sig til, at en person har et handicap, som kan medføre særlige behov.

Eksempler på spørgsmål, som portalen kunne besvare:

  • Hvad går forskellige handicap ud på?
  • Hvordan klarer man at komme omkring med forskellige handicap?
  • Hvordan kan man kommunikere godt sammen, når der er et handicap, som spiller ind?

Handicapportalen kan også oplyse, hvor man kan henvende sig, hvis man har yderligere spørgsmål eller hvor der er gratis ressourcer at hente. Handicapportalen kan opsamle og henvise til indhold fra andre forslag i idebørsen, for eksempel ideerne: Chat rum,  App-vejledningen til et godt møde og Guide til kommunikation

 

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Mange forskellige aktører kan bidrage til handicapportalen, både offentlige og private. Vigtige aktører i arbejdet er bl.a. handicaporganisationer, faglige organisationer, foreninger, journalistforbundet.

Socialstyrelsen vil også være en oplagt aktør som kilde til viden og evt. som bidragyder til udvikling og vedligehold af portalen.

Det kunne være en ide at søge fondsstøtte til udviklingen.

INSPIRATION

Socialstyrelsen har allerede en Vidensportal som omhandler det sociale område bredt, hvor der også er en underafdeling omkring handicap. Denne kunne med fordel udvides.

Der kan også hentes inspiration i en norsk portal om syn- og høretab - Sansetap.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra Det Centrale Handicapråds udviklingslaboratorie på Folkemødet. 2015, Bornholm.