Handicapvurdering af lovforslag

Særlige konsekvenser for borgere med handicap kan indføres som en af de ting, det er obligatorisk at vurdere, når man fremsætter et forslag i Folketinget.

Når man fremlægger nye lovforslag i Folketinget skal man allerede redegøre for konsekvenserne for borgere i forhold til eksempelvis indberetningspligter, gennemskuelighed og kommunikation med myndigheder. Dette sker ud fra retningslinjerne i ’vejledning om konsekvensanalyser’. En handicapvurdering af lovforslag vil kræve, at denne vejledning udbygges med en fremgangsmåde til at foretage vurderingen af handicapperspektivet så enkelt som muligt.

Ved at tilføje en vurdering af konsekvenser i forhold til handicap, på lige fod med andre forhold, vil det politiske og administrative system og i sidste ende samfundet, over tid få øget opmærksomhed på handicap som en mere naturlig del af samfundet.

Desuden vil initiativet være en kvalitetssikring af lovgivning, så man undgår utilsigtede konsekvenser, der kan fremstå som ligegyldighed over for borgere med handicap.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Folketingspolitikere, ministre og embedsmænd i centraladministrationen er både målgruppe og aktører.

Der kan evt. være behov for at etablere en praksis for rådgivning fra det koordinerende ministerium på handicapområdet om de handicapfaglige vurderinger.

INSPIRATION

Projektet ”handicapmainstreaming i kommunerne” har en vejledning for inddragelse af handicapvurderinger i kommunale beslutningsprocesser.