Holdningsstrategi

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Det Centrale Handicapråd har lavet 'Strategi om holdninger og handicap' om, hvordan man kan flytte holdninger og gøre op med fordomme om mennesker med handicap. Projektet er finansieret af satspuljen, og strategien blev overdraget til daværende social- og indenrigsminister Karen Ellemann og præsenteret ved en lancering den 28. januar 2016. 
 
Arbejdet med holdningsstrategien indgår i den handicappolitiske handlingsplan ”Et samfund for alle” fra 2013, og det er også knyttet til artikel 8 i FN’s handicapkonvention, der handler om, at staten har en forpligtelse til at bekæmpe fordomme og stereotyper. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe i tilknytning til udviklingen af af holdningsstrategien. I arbejdsgruppen sad rådets formand, tre rådsmedlemmer (fra DH, KL og BL), Sammenslutningen af Unge med Handicap, Institut for Menneskerettigheder, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet. 
 
Med holdningsstrategien udgives også Viden om holdninger og handicap, de rapporter der blev udarbejdet i forbindelse med holdningsstrategien og flere idebørser med initiativer, samt en quiz hvor du kan teste din viden og dine fordomme om mennesker med handicap.
 
Til toppen af siden

Mål

En meningsmåling fra 2013 viste, at fordomme og uvidenhed om mennesker med handicap stadig er udbredt. Det skal strategien gerne ændre på. 
 
Målet med strategien er, at holdningsændringer skal fjerne barrierer for, at personer med handicap kan deltage på lige vilkår i samfundet. 
 
Barriererne for lighed kan være fysiske – for eksempel steder, hvor en person i kørestol ikke kan komme frem. Men de kan også udspringe af holdninger og fordomme hos mennesker, som personer med handicap møder, eller som på anden vis har indflydelse på de muligheder, man har, når man har et handicap. Derfor er målet med strategien at flytte holdninger og gøre op med fordomme. 
 

Initiativer

Aktuelt – digital høring

I september 2015 gennemfører vi en åben digital høring om, hvad man kan gøre for at ændre holdninger til handicap og gøre op med fordomme.

Det foregår på den online platform: http://tagdel.dk/profiles/flyt-holdninger-til-handicap, hvor man kan skrive sine egne forslag og kommentere andres. Vi opfordrer alle – både med og uden handicap - til at give deres besyv med.

I oktober 2015 samler vi op og tager forslagene med i det videre arbejde med at skrive strategien.

 
 
Viden og debat

Det er vigtigt, at arbejdet med strategien bygger på viden om holdninger og på de erfaringer, der allerede findes. Vi har sat en række initiativer i værk for at blive klogere på emnet:

  • En foranalyse af holdningsundersøgelser om handicap.
  • Debat og workshop på Folkemødet i Allinge 2014 og 2015.
  • Antropologisk interaktionsstudie, hvor tre unge med handicap følges og mødet med dem formidles i kunst.
  • Litteraturstudie af sociologiske teorier om dannelse og ændringer af holdninger og adfærd. Studiet bliver afsluttet i efteråret 2015.
  • Skolebesøg, hvor unge med handicap fra SUMH sætter handicap og fordomme til debat i 8.-9.-klasser.
  • Kortlægning af befolkningens holdninger til handicap. Udkommer i efteråret 2015.

Materialer

Strategi om holdninger og handicap - se hjemmesiden her: www.dch.dk/holdninger-og-handicap

Læs den samlede strategi og alle undersøgelserne fra arbejdet med holdningsstrategien
Læs vores side om holdninger og handicap

Kunstneriske Blikke på en Hverdag med handicap - se hjemmesiden her: www.kunstneriskeblikke.dk

På siden kan man få indblik i det antropologiske interaktionsstudie om tre unge med handicap og deres hverdag.
Læs rapporten fra interaktionsstudiet.

Foranalyse af holdningsundersøgelser om handicap.
Det Centrale Handicapråds foranalyse til holdningsstrategi er baseret på materiale fra 15 forskellige lande fra perioden 2000-2014.
Læs foranalysen.  

Institut for Menneskerettigheders side om konventionens artikel 8 
IMR har en hjemmeside om handicapkonventionen, hvor man kan få viden om bl.a. artikel 8.
Læs om handicapkonventionens artikel 8.

Socialstyrelsens kampagne: 'Det er ikke et handicap'. 
Det Centrale Handicpråd har overtaget ansvaret for denne Facebook-side, så den også kan bruges i arbejdet med holdningsstrategien.
Se Facebook-siden 'Det er ikke et handicap'. 

Det Handicappede Talkshow - læs artikel om talkshowet. 
På folkemøde 2014 optog rådet tre korte talkshows om holdninger og handicap med Christina Davidsen som vært. Se afsnittene her:
Afsnit 1: Det Handicappede Talkshow
Afsnit 2: Det Handicappede Talkshow 
Afsnit 3: Det Handicappede Talkshow