Holdningsstrategi

Stegtegning af en person i kørestol, der taler i en megafonDet Centrale Handicapråd har sat flere initiativer i gang, der kan påvirke holdninger til mennesker med handicap i en positiv retning, men at flytte holdninger og nedbryde fordomme er et langt sejt træk.

Det Centrale Handicapråd lancerede i starten af 2016 en strategi for, hvordan man kan påvirke holdninger og nedbryde fordomme over for mennesker med handicap. Strategien peger blandt andet på, at det er særligt effektivt at påvirke holdninger blandt børn, på arbejdspladsen og i foreningslivet. I løbet af 2017 har rådet sammen med den styregruppe, der er knyttet til strategien, sat forskellige initiativer i værk inden for disse områder.
 

Repræsentation af handicap og frivillige fællesskaber

Det har stor betydning for vores holdninger, hvordan mennesker med handicap bliver repræsenteret i medier og kommunikation fra offentlige myndigheder. I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen har Det Centrale handicapråd derfor lavet en vejledning i billedpolitik, som giver gode råd til bedre repræsentation af personer med handicap. På det frivillige område har rådet haft en dialog med Frivilligrådet og andre centrale aktører om, hvordan flere personer med handicap kan deltage i frivilligt arbejde.
 

Årsmøde satte fokus på holdninger

Fordomme om mennesker med handicap – og ikke mindst: Hvordan vi bekæmper disse, var temaet, da Det Centrale Handicap slog dørene op til årsmødet i februar. Forud for årsmødet havde vi fået lavet en Epinion-undersøgelse. Den viste blandt andet, at knap hver femte dansker ikke er meget for at arbejde sammen med en person med et psykisk handicap, og at en tredjedel af danskerne ikke kan forestille sig at være kæreste med en, der har et fysisk handicap. Disse (nedslående) resultater blev bragt i Kristeligt Dagblad og præsenteret i DR’s Aftenshowet.
 

Oplæg på jobcentre og Europaråds-seminar

Arbejdspladsen er et oplagt sted at gøre en indsats for at nedbryde fordomme, for her mødes mennesker med og uden handicap på lige vilkår. Det Centrale Handicapråd har været i kontakt med og holdt oplæg for en række jobcentre, og vi har sendt breve ud til forskellige relevante parter, der indeholder gode eksempler på, hvordan man kan få flere mennesker med handicap i job. Rådets formand Anette Laigaard har desuden holdt oplæg om holdningsstrategien, da Børne- og Socialministeriet i december var værter for et Europaråds-seminar omkring øget bevidsthed om mennesker med handicap.
 

Arbejdet med strategien slutter

Ved udgangen af 2017 vil arbejdet med holdningsstrategiens initiativer officielt slutte, men Det Centrale Handicapråd vil fortsat prioritere holdningsarbejdet. For at flytte holdninger til mennesker med handicap er ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er et langt og sejt træk, som kun lykkes, hvis alle i samfundet gør en aktiv indsats.

 

Læs rådets brev til børne- og socialminister Mai Mercado omkring holdningsstrategiens styregruppe, december 2017.
 

Rådets anbefalinger:

1. Regeringen skal afsætte særskilte midler til en løbende fokuseret indsats for at øge kendskabet til handicap og nedbringe fordomme om handicap.