HVAD VED VI OM HOLDNINGER OG HANDICAP?

Det Centrale Handicapråd har arbejdet på at udvikle en strategi mod fordomme om handicap. Holdningsstrategien baserer sig på en række rapporter og undersøgelser, som udgør den nyeste viden om holdninger og handicap. Den viden som ligger bag strategien, kan du finde på denne side.

Vi har bestræbt os på at gøre alle dokumenter tilgængelige for så mange som muligt. Hvis du oplever, at der er en rapport, du ikke kan tilgå, så kontakt os på dch@dch.dk.

 

VIDEN OM HOLDNINGER OG HANDICAP

Dette er et bilag til Holdningsstrategien, som giver et overblik over de pointer fra litteratur og undersøgelser der er lagt vægt på i arbejdet med Holdningsstrategien. Du kan læse bilaget her - Webudgave: Viden om holdninger og handicap og downloade bilaget her - PDF: Viden om holdninger og handicap. Du kan også bestille en trykt udgave hos Det Centrale Handicapråds sekretariat

 

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP

Du kan læse Holdningsstrategien her - Webudgave: Strategi om holdninger og handicap eller downloade den her - PDF: Strategi om holdninger og handicap. Du kan også bestille en trykt udgave hos Det Centrale Handicapråds sekretariat.

 

STRATEGI OM HOLDNINGER OG HANDICAP - INDSTIK I POLITIKEN & JYLLANDSPOSTEN

Det Centrale Handicapråd har udgivet et indstik i Politiken og Jyllandsposten som del af en kampagne mod fordomme om handicap og for at udbrede arbejdet med holdningsstrategien. I indstikket kan du blandt andet læse om Aina, der afliver fordomme i folkeskolen, få hole in one, når unge med handicap indtager greenen i projekt superleder eller læse om livets tragi-komiske hændelser når man, som Mette Leck, har nedsat hørelse.

Målet med indstikket er at vise de mange gode møder mellem mennesker med og uden handicap.

Læs indstikket som PDF-fil på Issuu

Du kan også hente en PDF-fil af indstikket, eller downloade en Word-fil  med indholdet fra indstikket.

 

BEFOLKNINGENS HOLDNINGER OG HANDLINGER I RELATION TIL PERSONER MED HANDICAP

Denne rapport er udarbejdet af Incentive, og vedrører en holdningsundersøgelse, som Det Centrale Handicapråd og Ankestyrelsen har fået foretaget i fælleskab. Du kan downloade Rapporten her - PDF: Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap og her - Word: Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap

Der findes også en tekstudgave af de statistikker og figurer som er i rapporten, samt en tegnssprogstolket video som opsummerer rapporten

 

DE VAR JO LIGESOM OS

Denne rapport viser resultaterne af et projekt hvor unge med handicap holdt workshops om fordomme i 8.-9. klasse. Projektet er lavet af Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) for DCH. Rapporten kan downloades her - PDF: De var jo ligesom os og her - Word: De var jo ligesom os

 

KUNSTNERISKE BLIKKE PÅ EN HVERDAG MED HANDICAP

I dette projekt har Fremtidsfabrikken fulgt tre unge med handicap, og etableret møder med tre unge kunstnere. Rapporten om projektet kan downloades her - PDF: Kunstneriske blikke og her - Word: Kunstneriske blikke

Fremtidsfabrikken har også opsat en hjemmeside om projektet.

 

HOLDNINGER TIL PERSONER MED HANDICAP - ET SOCIOLOGISK CASESTUDIE FOR DET CENTRALE HANDICAPRÅD 

Denne rapport er udarbejdet af Rådgivende Sociologer for Det Centrale Handicapråd. Rapporten opridser viden om holdninger i relation til handicap og beskriver tre cases om mødet mellem mennesker med og uden handicap. Rapporten kan downloades her - PDF: Holdninger til personer med handicap og her - Word: Holdninger til personer med handicap. 

 

FRIVILLIGRÅDET: STRATEGI FOR NYE ALLIANCER

Tænketanken Nye Alliancer og Frivilligrådet, har udviklet en strategi for nye alliancer mellem handicaproganisationerne og det øvrige civilsamfund. Denne strategi er også nævnt i Det Centrale Handicapråds arbejde med Holdningsstrategien. Du kan læse rapporten og se videomateriale omkring arbejdet med nye alliancer på Frivilligrådets hjemmeside.