Hvem er DCH

Vi er et uafhængigt råd under staten, som har til opgave at vurderer samfundsudviklingen i lyset af FN’s handicapkonvention. Vi bruger vores fælles erfaring til at rådgive regering, Folketing og myndigheder om handicap.

Vi er et uafhængigt, statsligt råd som vurderer samfundsudviklingen ud fra FN’s handicapkonvention. Vi har en formand, 16 medlemmer og to observatører. Medlemmerne kommer fra handicaporganisationerne, KL, Danske Regioner, Statens Byggeforskningsinstitut, Boligselskabernes Landsforening, LO, Danmarks Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, IT-universitetet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Vi har alle forskellig baggrund, viden og erfaringer, som vi bruger i arbejdet for et inkluderende samfund med plads til alle. Vores overordnede mål er, at mennesker med handicap bliver inkluderet, har adgang til alle dele af samfundet og ikke møder fordomme.

Alle medlemmer er udpeget af socialministeren. Observatørerne kommer fra Institut for Menneskerettigheder og Social- og Indenrigsministeriet. De skal sørge for, at vi overvåger FN’s handicapkonvention på den bedste måde.

Vores opgave er også at rådgive regeringen, Folketinget og myndighederne om handicap.