Hvem er DCH?

Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt statsligt råd under Børne- og Socialministeriet. Vores opgave er at vurdere samfundsudviklingen i lyset af FN’s handicapkonvention, samt rådgive regering, Folketing og myndigheder om centrale problemstillinger inden for handicapområdet.

Rådets formand er Anette Laigaard, der er tidligere administrerende direktør for Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Rådets næstformand er Thorkild Olesen, som er formand for paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer. Udover formand og næstformand sidder der 15 rådsmedlemmer, som repræsenterer Danske Handicaporganisationer og kommer fra forskellige handicaporganisationer, fra KL, Danske Regioner, Statens Byggeforskningsinstitut, Boligselskabernes Landsforening, LO, Danmarks Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, IT-universitetet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Rådet har desuden to personligt udpegede medlemmer samt to observatører fra Institut for Menneskerettigheder og Børne- og Socialministeriet. Deres opgave er at sikre, at rådets arbejde med handicapkonventionen foregår på den bedste måde.

Rådets brede sammensætning gør, at der kommer viden og erfaringer i spil fra alle relevante sektorer, når vi arbejder for, hvordan man skaber et inkluderende samfund, hvor mennesker med handicap får samme muligheder som resten af befolkningen.

Du kan læse mere om rådsmedlemmerne her, ved at følge linket.