Hvem er vi?

I rådet er vi en formand, 16 medlemmer og to observatører. Vi har alle forskellig baggrund, viden og erfaringer, som kommer i spil, når vi mødes og diskuterer, hvordan vi bedst skaber et inkluderende samfund med plads til alle. Vores håb er, at mennesker - uanset handicap  - får den samme respekt og de samme muligheder som resten af befolkningen.

Vi er et uafhængigt, statsligt råd. De fleste rådsmedlemmer er indstillet af forskellige organisationer, foreninger og offentlige instanser. Alle medlemmer er udpeget af socialministeren. Observatørerne kommer fra Institut for Menneskerettigheder og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Deres opgave er at sikre, at overvågningen af FN’s handicapkonvention, som rådet er en del af, foregår på den bedste måde.

 

Diskussionen er i gang på rådsmødet

          Der er stor koncentration og debatlyst til møderne i rådet.

 

”Ofte handler handicapspørgsmål faktisk slet ikke så meget om handicap, som det handler om den måde, vi indretter og opfatter samfundet på som helhed. Derfor favner både emnerne og medlemmerne i rådet bredt.”  
- Christian Sølyst, rådsmedlem og konsulent i LO.
 

Her kan du læse mere om Christians arbejde i rådet.

 

 

 

Her kan du læse mere om de enkelte rådsmedlemmer og deres ambitioner.

Du kan læse mere om rådets opgaver under ’Sådan arbejder vi’.