Hvordan arbejder Rådet

Mennesker med handicap skal have de samme rettigheder og mulighed for at deltage i samfundet som alle andre. Det står i FN’s handicapkonvention. Lige rettigheder og lige muligheder er netop, hvad vi arbejder for i Det Centrale Handicapråd.

Det gør vi blandt andet ved at gå i dialog med politikere, myndigheder og andre relevante aktører. Vi forsøger altid at have en konstruktiv dialog, hvor forskellige holdninger kommer i spil og kan føre til reelle forandringer i samfundet.

Desuden lægger vi stor vægt på at indsamle, producere og formidle viden, så vi kan følge samfundsudviklingen og se, hvor der er behov for at sætte ind, samt hvilke indsatser, der har størst effekt.

I 2015-2016 havde vi særligt fokus på disse temaer:

  • Holdninger og fordomme om handicap
  • Beskæftigelse
  • Mobilitet

Vi deltager i den handicappolitiske debat i pressen og på de sociale medier, og vi er også meget interesseret i at høre dine synspunkter.

Følg os og deltag i debatten:

Vores Facebook, hvor vi opsamler rådets arbejde og andre spændende handicappolitiske tiltag og begivenheder.

Vores Twitter-feed, hvor vi, eksempelvis, tager vigtige problemstillinger op, og fortæller om events og møder vi deltager i.

Rådets LinkedIn-profil.