Hvordan arbejder vi?

I Det Centrale Handicapråd arbejder vi for at mennesker med handicap kan være del af samfundet som alle andre. For at nå derhen bruger vi dialog med vores omverden og forsøger at skabe forandring inden for udvalgte emner. I år har det blandt andet været holdninger til handicap, inklusion i folkeskolen og mobilitet.
 

Vi arbejder for et mangfoldigt samfund, hvor mennesker med handicap kan deltage på lige fod med andre. Ud over rådgivning bruger vi dialog. Vi samler de centrale aktører på området og sætter handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen. Vi inviterer gæster med viden og indflydelse på området til møder og går i dialog med dem.

Rådet var med i DR dokumentar om førtidspensionsreformen

Vi går også i dialog i medierne og formidler vores budskaber og inviterer til diskussion.

Vi tager også dialogen på Facebook, twitter og Linkedin.

Sociale medier giver os mulighed for at få feedback på de emner, som vi arbejder med. For eksempel skriver formanden en blog, hvor han kommenterer aktuelle ting på det handicappolitiske område. Vi deler bloggen via vores sociale kanaler og lytter til de kommentarer, folk kommer med. 

Vores formål er at opnå en konstruktiv dialog, hvor forskellige holdninger kommer i spil og bidrager til reelle forandringer i samfundet. 

 

Deltag i debatten på de sociale medier – vi glæder os til at høre jeres synspunkter!

’Synes godt om’ rådet på Facebook 

Følg os på Twitter

Følg os på Linkedin
 

Vigtige temaer for rådets arbejde

Vores arbejde er bygget op omkring temaer, som vi synes er vigtige for at skabe bedre forhold for mennesker med handicap.

I 2014-2015 har vi blandt andet arbejdet med temaerne: