Inklusion i folkeskolen

Inklusion i folkeskolen er for alvor kommet på dagsordenen - især efter, at regeringen i 2012 bestemte, at børn med særlige behov skal inkluderes i almindelige folkeskoleklasser.

Vi bakker om op inklusion. En inkluderende skole er helt i tråd med Danmarks ambition om at skabe et samfund, hvor flest muligt kan deltage. Og det er i tråd med FN’s handicapkonvention. Der står blandt andet i konventionen, at Danmark skal sikre, at elever med handicap ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap, og at der foretages rimelig tilpasning ud fra den enkelte elevs behov.

Vi mener, at vellykket inklusion i folkeskolen har et enormt potentiale for at skabe et mangfoldigt samfund, hvor flere kan både yde og nyde i fællesskabet.

Vi vil gøre vores for, at processen med at inkludere bliver så vellykket som muligt. Det vil vi gøre ved især at fokusere på forældrene. Undersøgelser har nemlig vist, at forældrenes holdning til inklusion er blandet: Én undersøgelse viser, at forældre er skeptiske over for mere inklusion i folkeskolen. En anden viser, at de gerne vil gøre en indsats for, at inklusionen lykkes, men at de gerne vil have mere viden om, hvordan den kan gennemføres i praksis.

Vi mener, at forældrene spiller en vigtig rolle for at hjælpe god inklusion på vej. Derfor gennemfører vi i samarbejde med foreningen Skole og Forældre en kampagne, som Ministeriet for Børn og Undervisning støtter med 3,5 millioner kroner. (Læs mere længere nede på denne side.)

Vores mål er at styrke debatten om inklusion i folkeskolen for at komme de bekymringer og forventninger i møde, som forældrene kan have til inklusion.

Her kan du læse mere om baggrunden for temaet, initiativer og materiale.

 

 

"Fællesskab er vigtigt"

Rådsmedlem Susan Tetler er professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik. Hun mener, at fællesskab med andre mennesker er vigtigt for alle - også for børn med handicap. Og hvis ikke man i skolen kan få erfaring med fællesskab, bliver det kun sværere med alderen. Derfor er hun og rådet fortalere for mere inklusion i folkeskolen.

Se, hør og læs hendes synspunkter i videoen her.

Du kan læse mere om Susan Tetlers arbejde i rådet her.

 

 

 

 

 

Foto af første side af rådets refleksionspapir om inklusion i folkeskolen.

Refleksionspapir om inklusion

Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i almindelige folkeskoleklasser er en stor og kompleks opgave. Derfor har rådet lavet en række anbefalinger og forslag til, hvordan man inkluderer mest effektivt. Forslagene har vi samlet i vores refleksionspapir.
Ét af forslagene er, at man skal gøre sig klart, hvilken viden og kompetencer, der er brug for på skolerne og i kommunerne for at inkludere – det skal for eksempel være klart, hvor og hvordan lærere og pædagoger kan få viden og hjælp. Et andet forslag er, at der skal ændres kultur og praksis i klasserummet, hvis ikke myten om, at det er bestemte børn, der skaber problemer, skal leve videre og stå i vejen for reel inklusionskultur.

Læs refleksionspapiret om inklusion i folkeskolen her eller ved at trykke på billedet til højre.

 

 

 

 

Samarbejde med Skole og Forældre

I 2011 tog vi hul på et samarbejde med foreningen Skole og Forældre. Samarbejdet skal munde ud i en kampagne om inklusion, som er rettet mod forældre og skolebestyrelser. Kampagnen skal give forældre og skolebestyrelser værktøjer til at kunne gå i dialog om, hvordan man bedst skaber en inkluderende folkeskole.

"Forældrene er bekymrede over målsætningen om øget inklusion," siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini i en pressemeddelelse om kampagnen. "Det er en bekymring, som vi skal tage alvorligt. Derfor giver vi nu forældrene helt konkrete værktøjer til, hvordan de kan skabe en debat ude lokalt på skolerne og i kommunerne om en folkeskole for alle," siger hun.

Du kan læse pressemeddelelsen om inklusionskampagnen med Skole og Forældre her.

 

 

 

VIDSTE DU...
  • At 35 procent af adspurgte børn i 4.-6. klasse vil have noget imod at sidde ved siden af en klassekammerat, der er spastiker?
     
  • At 71 procent af adspurgte forældre siger nej til, at de fint vil kunne acceptere 2-3 flere børn med adfærdsvanskeligheder i deres børns klasse?
     
  • At 49 procent af adspurgte lærere mener, at der bliver inkluderet for mange elever med særlige behov i almenundervisningen?

Du kan læse undersøgelserne af børns holdninger til handicap, forældres holdninger til børnelivet i Danmark og læreres holdninger til inklusion på vores hjemmeside her. Kig under "Materialer."