Inklusion for livet

”Vellykket inklusion kræver en aktiv og konstruktiv planlægning af, hvordan man på den enkelte skole skal løfte inklusionsopgaven. En ny, mangfoldig skole skal vindes skole for skole, klasse for klasse og barn for barn. Hvert enkelt barns trivsel og faglige udvikling er det, der står på bundlinjen for en god skole”.

Vi blander os i inklusionsdebatten, når vi ser muligheden for det. Det gjorde vores formand, Tue Byskov Bøtkjær, blandt andet i en fælles kronik i Kristeligt Dagblad med Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre. Her slog de fast, at vi ikke har råd til at tabe en hel generation på gulvet, hverken ved unødvendig eksklusion eller ved utilstrækkelig inklusion. Vi har taget den rigtige beslutning om mere inklusion. Ikke fordi det lyder pænt og ædelt, men fordi vellykket inklusion er et vigtigt for at skabe et samfund med et stærkere fællesskab, som alle kan bidrage til.

Kronikken udspringer af vores samarbejde om projektet Forældre Fremmer Fællesskabet. Vi har en fælles ambition om, at forældrene bliver inddraget i en positiv og konstruktiv dialog om en mere inkluderende folkeskole. Og vi tror på, at forældrene kan være en konstruktiv part i arbejdet, fordi de har afgørende betydning for deres børns trivsel og dermed også andre børns trivsel i skolen. 

I 2015 skal 96 procent af alle skoleelever gå i den almindelige folkeskole.

Forældre er vigtigt element i konstruktiv dialog
Målet med projektet Forældre Fremmer Fællesskabet er at ruste landets skolebestyrelser til at arbejde med inklusion. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, og i efteråret 2013 rullede projektet ud med tilbud til alle landets skoler om et kort kursusforløb. På kurserne er deltagerne blevet præsenteret for værktøjer, som kan bruges til at udforme retningslinjer og mål for inklusion samt inddrage forældrene i arbejdet. Samtidig har deltagerne fået mulighed for at diskutere de forskellige dilemmaer, de oplever ved inklusionsarbejdet.  Ud over skolebestyrelserne deltog også medarbejdere fra forvaltninger, Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning samt politiske udvalg i kommunerne.

3 ud af 4 skoleelever har ikke noget imod at sidde ved siden af en kørestolsbruger, døv eller blind.

Efterspørgsel på materialer 
Evalueringen af kampagnen har vist, at omkring to tredjedele af deltagerne har fået øget viden om skolebestyrelsens handlemuligheder. Derudover forventer to tredjedele af deltagerne at kunne forbedre skolebestyrelsens indsats for at inddrage forældrene i inklusionsarbejdet.

Kurserne for skolebestyrelserne er afsluttet, men flere kursusdeltagere har efterspurgt materialer, som kan bruges i det daglige arbejde. Derfor følger vi op med et e-hæfte og film om inklusion. Her kan skolebestyrelserne finde gode råd til, hvordan de kan arbejde med inklusion og inddrage forældrene i processen. Filmene og e-hæftet kan man finde på projektets hjemmeside www.inklusionsklar.dk i foråret 2015. 

60 procent vil gerne være sammen med en ven, der har et handicap. 20 procent hverken/eller. 17 procent vil ikke.

Her kan du læse mere om vores arbejde med temaet: Inklusion i folkeskolen.