Isbryderprojekter i mediebranchen

Der iværksættes en ordning, der skal gøre det nemt og attraktivt at give personer med handicap chancen for at arbejde i medievirksomheder. Projektet skal åbne mulighed for, at mediebranchen selv kan se potentielle fordele ved at ansætte mennesker med handicap.

Som en del af isbryderprojektet kan der etableres en idébank, hvor folk med handicap, får mulighed for at byde ind med idéer og vise, hvad de kan. På den måde kan virksomhederne nemt få øjnene op for, at potentielle medarbejdere med handicap, har noget at byde på og kan skabe mere værdi end forventet. Her kan Handicapportalen og Mentorordningen bidrage med materiale og formater som kan skabe et godt afsæt for projektet.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Arbejdsgivere i mediebranchen er centrale aktører i udvikling af rammerne for isbryderprojekterne, som evt. kan understøttes af Beskæftigelses- eller Kulturministeriet.

Mediebranchens arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger og/eller handicapforeningerne kan tage initiativ til et samarbejde om at formulere en vejledning til at ansætte personer med handicap i isbryderforløb.

INSPIRATION

Der har været andre isbryderordninger, eksempelvis for akademikere og nyuddannede med handicap