Lån et handicap

Der etableres et ”bibliotek” af forskellige handicap, som kan bruges i undervisningen i folkeskolen. At prøve et handicap vil kunne skabe større forståelse hos børn og unge omkring livet med et handicap.
Især elever, der ikke selv kender personer med handicap, får her mulighed for at prøve, hvad det vil sige at have et handicap. Viden om forskellige former for handicap, kan hjælpe skoleelever til at kunne adskille mennesket fra handicappet, i det konkrete møde.

Man kunne også forestille sig et bibliotek, der var målrettet professionsuddannelserne. Her kan ideen suppleres med forslaget om at have et handicapaspekt i både Lærer- og Servicefaguddannelserne.

Frivillige kan tilknyttes biblioteket og kan bookes til at komme ud og snakke om deres liv og hverdag med et handicap.

Initiativet kan sættes i sammenhæng med initiativet Handicapværksteder.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

”Handicap-biblioteket” kan eventuelt udvikles i et samarbejde mellem handicaporganisationerne og pædagogiske læringsinstitutioner, som i forvejen arbejder med formidling af brede temaer til skolebørn og evt. andre.

INSPIRATION

Menneskebiblioteket giver alle mulighed for at låne et menneske og få viden om et område af livet de ikke kendte før. 

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra Det Centrale Handicapråds udviklingslaboratorie på Folkemødet. 2015, Bornholm. Ideen blev også nævnt i det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.